De medicijnen die nodig zijn voor de behandeling van stollingsstoornissen behoren tot de groep zogenoemde Dure geneesmiddelen. Zij worden alleen door de apotheken van de ziekenhuizen met een Hemofiliebehandelcentrum ingekocht en aan patiënten verstrekt, soms kan dat via een apotheek in je buurt. De prijs van Dure geneesmiddelen heeft grote belangstelling van de politiek, zorgverzekeraars en de ziekenhuizen, alom wordt met de farmaceutische bedrijven onderhandeld over de prijs. In 2017 hebben de apothekers van vier hemofiliebehandelcentra dat samen gedaan. De NVHP heeft hierin geadviseerd. Voordien maakten alle centra afzonderlijke afspraken met de leveranciers, zonder de betrokkenheid van patiënten. In dit Dossier 'Inkoop medicijnen' kun je meer lezen over het inkoopproces en onze evaluatie hiervan. Maar we beginnen met praktische informatie over de gevolgen voor jou als patiënt.


1.Checklist overstappen
Stel je krijgt de vraag om over te stappen, waar moet je dan allemaal aan denken? Als handig hulpje om de juiste afweging te maken, kun je de checklist gebruiken. Bekijk alle onderwerpen en bespreek ze met je arts. Grote kans dat je alle informatie hebt om de juiste keuze te maken.

2.FAQ (veelgestelde vragen en antwoorden)
De inkoop van medicijnen is best ingewikkeld. De meest gestelde vragen (en antwoorden) helpen om een goed beeld hier van te krijgen.

3.Productoverzicht
Dit overzicht laat alle stollingsproducten zien, als die je een product aanklikt, dan krijg je een schema met alle kenmerken van dat product. Zoals de fabrikant, de houdbaarheid, welke toebehoren (naalden enz.) er bij zitten, of er een filmpje ter uitleg bij zit en nog veel meer informatie. Heel handig! De nieuwste producten worden in de loop van dit jaar toegevoegd.

4.Artikel evaluatie
Werkgroep Bekostiging schreef voor Faktor over de centrale inkoop van stollingsfactoren.

5.Gehele evaluatie (klik om de evaluatie te lezen)
Beleidsmatige NVHP-blik op de inkoop van stollingsfactoren.

6.Vragenlijst overstappen In de zomer van 2017 hielden we een enquête over de ervaringen met het overstappen. Die vragenlijst kun je nog steeds gebruiken om over jouw ervaring met overstappen te vertellen. Download hier de vragenlijst. 


Inloggen voor leden