Erasmus Universitair Medisch Centrum - volwassenen

Hemofiliebehandelcentrum Centrumlocatie

Nt-474
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Internist-hematologen: dhr. prof. dr. F.W.G. Leebeek, mw. dr. M.J.H.A. Kruip, dhr. dr. A.J.G. Jansen, mw. dr. M. Lauw.
Verpleegkundig specialist hemofilie: mw. G. Mulders-van der Meer.
Hemofilieverpleegkundigen: mw. E. Stehouwer-Burg, mw. M. Ortelee.

Bereikbaar tijdens kantooruren: bel Erasmus MC Hemofiliebehandelcentrum - centrumlocatie 010 7040113 /  06 12623034.

Bereikbaar buiten kantooruren: bel de telefooncentrale Erasmus MC 010 7040704 of de SEH 010 7040145 en vraag naar de dienstdoende hematoloog achterwacht stollingstelefoon.

Website klik hier
Mail: hemofilie@erasmusmc.nl

Erasmus Universitair Medisch Centrum - kinderen (locatie Sophia)

Hemofiliebehandelcentrum Sophia
Polikliniek sk-2256

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Kinderarts-hematologen: mw. dr. M.H. Cnossen, mw. dr. C.M. van Ommen, mw. drs. E.J. Huisman-Huijssen, mw. dr. S.E. Luijnenburg
Verpleegkundig specialist: Carolien van der Velden-van 't Hof
Hemofilieconsulente: Sasja Andeweg

Bereikbaar tijdens kantoorurenErasmus MC Hemofiliebehandelcentrum – Sophia Kinderziekenhuis: 06 12945960.

Bereikbaar buiten kantooruren: bel via de telefooncentrale Erasmus MC 010 7040704 of de SEH  010 7040145 en vraag naar de dienstdoende kinderhematoloog.

Website klik hier
Mail: kinderhemofilie@erasmusmc.nl

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Faktueel