Op deze pagina

Corona 3 web banner

Op deze pagina vind je een overzicht van de huidige stand van zaken over het coronavirus en de consequenties voor stollingspatiënten. Dit bericht wordt geactualiseerd wanneer er sprake is van een verandering. Bij vragen is de NVHP onverminderd bereikbaar via nvhp@nvhp.nl en telefonisch via 033 – 247 10 49. 

Iconenset 24px roodreizenWijs op reis

Per 15 juni is het weer mogelijk om op vakantie te gaan naar bepaalde landen binnen de Europese Unie. Het is goed om je te realiseren dat er misschien beperkte mogelijkheden zijn om in het buitenland ongeplande zorg te regelen. Het devies Ga wijs op reis telt zeker wanneer je vanwege je stollingsstoornis zou zijn aangewezen op medische zorg in het buitenland. Hou er ook rekening mee dat de situatie snel kan veranderen.

Op deze site vind je algemene informatie over het reisadvies en de verschillende landen. Neem vooraf contact op met het hemofiliebehandelcentrum in de buurt van je verblijfslocatie en vraag of en hoe je in geval van nood bij hen terecht zou kunnen. De behandelcentra kun je vinden via de Centrelocator.

notesmedical rood 24x24px nvhpSpecifieke klachten bij stollingspatiënten

Op dit moment zijn er nog geen specifieke hemofilie gerelateerde problemen naar voren gekomen bij patiënten die besmet zijn met COVID-19. Wie een stollingsstoornis heeft, loopt geen groter risico. Patiënten met hiv of hepatitis C, patiënten met bijkomende ernstige ziekten én ouderen moeten wel extra voorzichtig zijn. Bekijk hier de volledige update die betrekking heeft op deze vraag.

Iconenset 24px roodmanvrouwIs een stollingspatiënt kwetsbaar?

In de algemene maatregelen van de landelijke overheid om het COVID-19 coronavirus te bestrijden, gaat het over ‘kwetsbare groepen’. Aan de Nederlandse Vereniging van Hemofilie Behandelaars hebben we gevraagd of mensen met een stollingsstoornis daarbij horen. ‘Een stollingsstoornis is geen reden tot extra zorgen. Maar wie ook een andere aandoening heeft, bijvoorbeeld hiv of hepatitis C, die moet wel extra voorzichtig zijn. net als ouderen. Zij moeten wel de adviezen voor ‘kwetsbare groepen’ opvolgen’, aldus prof. dr. Karina Meijer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Hemofilie Behandelaren (NVHB). Ook internationale experts geven aan dat er tot nu toe geen aanwijzingen zijn dat stollingspatiënten een hoger risico lopen. Zij adviseren wel om als stollingspatiënt altijd contact op te nemen met het HBC bij besmetting met het coronavirus. 

Door de drukte in de ziekenhuizen kan het gaan gebeuren dat controle-afspraken niet doorgaan, omdat het personeel wordt ingezet op de Eerste Hulp of Verpleegafdelingen. Uw HBC neemt in dat geval contact met u op”. Meer informatie over de consequenties per HBC tref je onderaan dit artikel aan. 

syringe rood 24x24px nvhpZijn plasmaproducten veilig te gebruiken?

Plasmaproducten zijn veilig te gebruiken. Door zuivering van plasma is het risico op overdraagbare infecties heel klein. Volgens de EHC zijn de bestaande virusinactivatie-methodes voldoende om het COVID-19 coronavirus onschadelijk te maken. Dit geldt voor zowel medicijnen op basis van plasma als ingevroren plasma. Voor recombinant producten is er geen kans op overdracht van het coronavirus. 

folderopen rood 24x24px nvhpIs er voldoende voorraad van stollingsproducten?

De NVHP en de NVHB (de hemofiliebehandelaren) hebben geen negatieve signalen over de voorraden en producten van stollingsfactoren gekregen. Mocht dat wel het geval worden, dan treedt het Calamiteitenprotocol in werking, dat een verstandige verdeling over alle patiënten organiseert. In dit protocol werken de Hemofiliebehandelcentra en de farmaceuten samen. Ook in Europees verband (EHC en EMA) wordt nauwkeurig in de gaten gehouden of er tekorten dreigen, daarvan is geen sprake.

Door de druk op de zorg is het echter wel verstandig om producten op tijd te bestellen. De levering kan langer duren dan normaal. Wacht niet tot het laatste moment. 

Alcohol tekort

Er zijn wel signalen dat in algemene zin de vraag naar ontsmettingsalcohol groter is dan het aanbod. Stel dat de alcoholdoekjes bij je stollingsproduct niet meer geleverd kunnen worden, dan kan je je huid en de toedieningsmaterialen ontsmetten met andere alcoholische producten zoals eau de cologne en rum. Hoe hoger het percentage alcohol hoe beter.

Gebruik geen aspirine

Als het Covid-19 virus je te pakken zou krijgen en je hebt een pijnstiller nodig, gebruik dan middelen met paracetamol en niet met aspirine en zogeheten NSAID’s. Dat is altijd al belangrijk voor mensen met een stollingsstoornis, maar goed om nu extra in herinnering te brengen bij jezelf en bij je naasten. 

Iconenset 24px roodreizenInternationaal 

Op internationaal gebied publiceren zowel het EHC (de Europese organisatie) als de WFH (de wereldorganisatie) informatie over de coronacrisis en mogelijke consequenties voor stollingspatiënten. Meer informatie vind je op de website van het EHC en de WFH

video rood 24x24px nvhpWebinars

De WFH en de EHC organiseren regelmatig webinars met meer informatie. Hieronder vind je de artikelen die wij naar aanleiding van deze webinars hebben geschreven.

- Tandheelkundige zorg in tijden van corona 

- De psychologische impact van het coronavirus

hospitalsymbol rood 24x24px nvhpEen bezoek aan een hemofiliebehandelcentrum? 

De coronacrisis heeft mogelijk invloed op de werkwijze van hemofiliebehandelcentra. De normale zorg en geplande operaties zijn per 1 juni 2020 hervat. Consulten worden mogelijk per telefoon of door middel van videobellen ingepland. Heb je vragen over de bereikbaarheid of je gezondheid, neem dan contact op met je eigen hemofiliebehandelcentrum. 

Iconenset 24px roodgesprekActiviteiten van de NVHP

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de activiteiten van de NVHP. De ALV die normaal gesproken in mei zou plaatsvinden, is verplaatst naar zaterdag 12 september in van der Valk hotel Breukelen. Dit is mogelijk door een tijdelijke (nood)wet waarmee de ALV uitgesteld kan worden. Tijdens de ALV in september komt met name het formele deel aan bod. Denk aan het goedkeuren van de Jaarrekening en het Jaarverslag. Informatie over aanmelden volgt later. De Ledendag in het najaar staat gepland voor 14 november. We hopen het mooie programma dat we in petto hadden dan alsnog te kunnen presenteren. 

infocircle rood 24x24px nvhpMeer weten? 

Wil je meer lezen over het Coronavirus, kijk dan op de website van het RIVM.

 

briefcasemedical rood 64x64px nvhp

Stollingsstoornissen

notesmedical rood 64x64px nvhp 

Leven met

flask rood 64x64px nvhp

Lid worden

infocircle rood 64x64px nvhp 

Over ons

 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Faktueel