Disclaimer

De Nederlandse Vereniging voor Hemofilie-Patiënten, hierna te noemen NVHP, verleent u hierbij toegang tot www.nvhp.nl. NVHP publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
NVHP behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Proclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het bestuur van de NVHP is verantwoordelijk voor de inhoud. Desondanks kan het voorkomen dat informatie verouderd, onvolledig of incorrect is. De samenstellers van de website zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke schade of nadeel, voortkomend uit eventuele onjuiste of onvolledige informatie op www.nvhp.nl. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onderop onze pagina.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij NVHP.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van NVHP, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd