Gentherapie

Op deze pagina lees je alles over de laatste ontwikkelingen rondom de ontwikkeling van gentherapie voor hemofilie A en B. De NVHP zal de komende jaren verschillende webinars organiseren om je te informeren over deze en andere nieuwe behandelingen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld behandeling met stollingsfactor is gentherapie een eenmalige behandeling. De beslissing om deze behandeling te ondergaan is daarom een belangrijke beslissing waarbij je graag goed geïnformeerd wordt door je behandelteam.

Er zijn op dit moment (september 2023) twee gentherapie producten met een Europese handelsvergunning:

Valoctocogene roxaparvovec (Roctavian) voor hemofilie A. Bekijk hier de productinformatie.
Etranacogene dezaparvovec (Hemgenix) voor hemofilie B. Bekijk hier de productinformatie.

Deze gentherapie behandelingen worden nog niet vergoed uit het basispakket. 

comment rood 24x24px nvhpWat is gentherapie? 

De huidige gentherapiebehandeling gebeurt op basis van AAV technologie, waarbij het gentherapieproduct een werkend gen afgeeft in het lichaam om de hemofilie te verhelpen. Het gentherapieproduct is gebaseerd op een Adeno Associated Virus (AAV) dat geen ziekte veroorzaak bij de mens. Het virus is gewijzigd zodat het zich niet kan vermeerderen in het lichaam. Het levert een werkende kopie van het factor VIII of IX gen af in de levercellen. Dit stelt levercellen in staat om stollingsfactor te produceren en verhoogt hoeveelheid stollingsfactor in het bloed. Dit helpt het bloed om op een normalere manier te stollen en voorkomt of vermindert bloedingen. 

Het is een ontwikkeling waar de hemofiliewereld naar uitkijkt: de kans op het structureel verhogen van het stollingspercentage. De NVHP steunt deze ontwikkeling dan ook. De ontwikkeling en toepassing van gentherapie voor hemofilie heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht gemaakt. In 2011 is het eerste klinische onderzoek bij zes patiënten met hemofilie B gepubliceerd. Lees ook dit ervaringsverhaal van Klaas Wildeboer. Hij nam deel aan een trial voor gentherapie bij hemofilie B.

syringe rood 24x24px nvhpWat kan de patiënt verwachten?

Tijdens een webinar van de NVHP stonden de effectiviteit, mogelijke bijwerkingen en fases van de behandeling van gentherapie bij hemofilie A centraal. De presentatie is hieronder terug te kijken en geeft inzicht in gentherapie bij hemofilie. 

Sprekers waren Prof. dr. Frank Leebeek (internist hematoloog Erasmus MC) en dr. Michiel Coppens (internist vasculaire geneeskunde & hemofilie Amsterdam UMC - locatie AMC). Een ervaringsdeskundige vertelde  wat gentherapie hem/haar heeft opgeleverd en hoe hij/zij erop terugkijkt. 

angleright rood 24x24px nvhpVraag en antwoord 

Na de presentaties was er ruimte om vragen te stellen. We hebben de vragen en antwoorden voor je verzameld. 

arrowaltcircleright rood 24x24px nvhpGentherapie voor hemofilie A

De Europese Commissie heeft in september 2022 een voorwaardelijke vergunning verleend voor het op de markt brengen van de eenmalige gentherapie van farmaceut BioMarin voor de behandeling van volwassenen met ernstige hemofilie. Het gaat om het middel valoctocogene raxaparvovec (Roctavian). Het is de eerste gentherapie voor hemofilie A die beschikbaar komt voor patiënten binnen de Europese Unie. Nu de EU een handelsvergunning heeft verleend, worden er beslissingen gemaakt per land over de prijs en vergoeding van het middel. In Nederland betekent dit dat het Zorginstituut Nederland nog een beoordeling doet over de kosteneffectiviteit en vervolgens de minister adviseert of het middel in het basispakket van de verzekering moet worden opgenomen. Dat een middel een vergunning krijgt op de markt, betekent niet automatisch dat het ook beschikbaar is in alle landen van de Europese Unie. Lees hier meer informatie.

arrowaltcircleright rood 24x24px nvhpGentherapie voor hemofilie B

Het medicijn Etranacogene dezaparvovec (Hemgenix®) is in april in de pakketsluis voor dure geneesmiddelengeplaatst. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dit gedaan na een advies over het middel van Zorginstituut Nederland. Dat is de normale procedure voor dure geneesmiddelen. Als het middel uiteindelijk een positief advies krijgt over opname in het basispakket, is het de eerste gentherapie voor mensen met hemofilie B in Nederland.  Hier lees je meer informatie. 

video rood 24x24px nvhpMeer informatie

Hieronder vind je een overzicht van webinars en andere links met meer informatie over gentherapie bij hemofilie.

Dossier gentherapie 

Wil je meer weten over voor- en nadelen van deze technologie? Over de behandelmogelijkheden en over het verloop van het proces richting marktintroductie? Het online dossier gentherapie van de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWN) geeft hier meer antwoord op. Je vindt er zes uitgebreide artikelen en twee factsheets. Dit dossier is ontstaan in samenwerking met de VSOP en de Patiëntenfederatie.

 

briefcasemedical rood 64x64px nvhp

Medisch onderzoek

notesmedical rood 64x64px nvhp 

HemoNED

flask rood 64x64px nvhp

Zorg & Onderzoek

infocircle rood 64x64px nvhp 

Stollingsstoornissen

 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Faktueel