Meldpunt hemofiliezorg (en andere stollingsstoornissen)

De NVHP hecht grote waarde aan uw ervaringen met de hemofiliezorg.

Uw meldingen kunnen aanleiding zijn voor nieuw beleid, verbetering van de informatievoorziening of zelfs rechtstreekse belangenbehartiging.

Heeft u goede of slechte ervaringen? Vul hier het formulier in!

'Hemofiliezorg’ gaat van een stroef verlopend diagnoseproces in een algemeen ziekenhuis tot en met de declaratie van uw zorgverzekeraar,

voor patiënten met álle erfelijke stollingsstoornissen.

Ervaart u bijwerkingen van uw stollingsproduct? Dan kunt u deze (ook) melden bij het Lareb.