Kijk voor het programma, de sprekers, de locatie en wijze van aanmelding op:

http://www.volle-maan.nl/concertgebouw/

‘Ben je buitengesloten vanwege je ziekte of handicap? Accepteer het niet! Meld het bij het Meldpunt van de CG-Raad’.

De CG-Raad is een campagne gestart om de discriminatie van chronisch zieken en gehandicapten meer onder de aandacht te brengen.

Hier kunt u melden:
Dus als u wordt buitengesloten vanwege uw ziekte of handicap accepteer het niet!

Het Meldpunt is telefonisch te bereiken van dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.30 via 030 - 297 04 04. U kunt ook een email sturen naar: meldpunt@cg-raad.nl.

Wat gebeurt er als u als chronisch zieke of gehandicapte een overlijdensrisico-, levensverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten?

Dat willen de CG-Raad en Kenniscentrum Welder onderzoeken met de meldactie ''Tegen welke prijs bent u verzekerd?''. De meldactie is  begonnen en loopt t/m 11 oktober.

 

Meld uw ervaringen hier:

http://www.weldergroep.nl/vraagwelder-1/meldactie-verzekeringen

Op 24 augustus jl. is de vernieuwde website de lucht in gegaan. Vanaf nu wordt op www.hepatitis.nl onderscheid gemaakt tussen professionals en patiënten waardoor specifieke informatie voor deze verschillende doelgroepen nu nog makkelijker en sneller te vinden is. Nieuw is ook de ‘Kennisbank’ waar snel en doelgericht informatie over virale hepatitis te vinden is.

 

Er is steeds meer vraag naar betrouwbare medische informatie op het internet. Het NHC speelt in op deze vraag met de vernieuwde website. Informatie over virale hepatitis is per onderwerp gebundeld en via de ‘ Kennisbank’ gemakkelijk te raadplegen. Denk hierbij aan preventie, ziektebeelden, richtlijnen en behandelmogelijkheden. Ook is er speciale aandacht voor studies met nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van virale hepatitis.

 

Uiteraard is het ook op deze nieuwe website mogelijk om brochures te downloaden en te bestellen, uw vragen online te stellen en u aan te melden voor de gratis digitale nieuwsbrief.

Levensverzekering mogelijk voor iedereen met hiv

Den Haag, 17 juni 2009. Het Verbond van Verzekeraars maakt tijdens een persconferentie bekend dat ook mensen met hiv die nog niet in behandeling zijn (omdat hun ‘viral load’ daarvoor geen aanleiding geeft) voortaan een levensverzekering moeten kunnen afsluiten. Ronald Brands is programmamedewerker Soa Aids Beleid en heeft in overleg met het Verbond gepleit voor deze doorbraak: ‘Een levensverzekering is vaak voorwaarde voor het verkrijgen van een hypotheek, dus dit vergroot de mogelijkheden van mensen met hiv. De verzekeraars zullen bovendien niet meer vragen naar aids en ook geen speciale regels voor mensen met hiv meer hanteren.’

Bron: Van Merwijk, Cuno. ‘Levensverzekering mogelijk voor iedereen met hiv’. Jaaroverzicht 2009. Soa Aids Nederland. Juni 2010.

Geachte NVHP leden,

Tot voor kort konden hemofiliepatiënten voor hun thuisbehandeling gebruik maken van een persoonsgebonden budget. Dit budget stelde de hemofiliepatiënt in staat om de thuisbehandeling naar eigen inzicht in te richten. Er werd zowel gebruik gemaakt van inhuur van thuiszorg als dat er ouders waren die deze zorg voor hun kind voor eigen rekening namen.
Sinds de thuisbehandeling van hemofiliepatiënten niet langer valt onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is het toekennen van een persoonsgebonden budget (PGB) uit de AWBZ helaas verleden tijd.

Voortaan zijn wij toegewezen op de Zorgverzekeringswet. De Nederlandse zorgautoriteit heeft een beleidsregel (CI-1105/CA-363) opgesteld over verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in
verband met medisch specialistische zorg. Middels deze beleidsregel wordt geregeld dat, mits er aan de criteria wordt voldaan, er vergoeding moet plaatsvinden voor thuisbehandeling.

Wij vermoeden dat er leden zijn die tegen problemen aanlopen ten aanzien van de thuisbehandeling. Maakt u hier alstublieft melding van, bij voorkeur, op het volgende e-mail adres m.degenaar@nvhp.nl onder vermelding van problemen thuisbehandeling of belt u het infopunt 020-6599021.

Tevens zijn wensen en ideeën over hoe de thuisbehandeling het best georganiseerd kan worden van harte welkom. Al uw input kunnen wij meenemen in gesprekken met behandelaren, de overheid, zorgverzekeraars en overkoepelende belangenverenigingen.

Maakt u al gebruik van verpleging in de thuissituatie binnen de Zorgverzekeringswet laat het ons dan alstublieft weten!

Houdt u er rekening mee dat wij iedere melding niet afzonderlijk zullen beantwoorden. Wij verzamelen alle gegevens zodat wij actie kunnen ondernemen richting het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Via Faktor en onze vernieuwde website houden wij U op de hoogte.

In de reisgids vind u praktische informatie en tips. Daarnaast kunt u de gids gebruiken als medisch paspoort en het bevat in verschillende talen verklaringen voor artsen en douane. Bestel de gids nu want het Infopunt is tussen 5 en 16 juli a.s. gesloten wegens het WFH congres.

De eerste stappen richting een ''social community'' zijn gezet, Mijn NVHP is online!

De belangrijkste ontwikkeling en toevoeging is het forum. Op het forum kan over de meest uiteenlopende zaken worden gediscussieerd. Net als bij discussies in het echte leven zijn ook discussies in de online wereld een afspiegeling van meningen. Het is niet de bedoeling om elkaars arts te gaan zijn, maar het uitwisselen van ervaringen en persoonlijke belevingen staat centraal.

Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten moet u zich aanmelden. Na aanmelden beoordelen wij u aanvraag, waarna uitsluitend leden toegang zullen krijgen. Op deze manier kunnen we de privacy optimaal borgen.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Faktueel