Nieuws

In het voorjaar hebben de hemofiliebehandelcentra een centrale prijsafspraak gemaakt met de farmaceuten over de inkoop van stollingsmiddelen. Per type product (verdeeld naar welke factor en recombinant of uit plasma bereid) werden in principe twee voorkeursmiddelen geselecteerd. Voor uit bloedplasma bereide factor VIII viel de keuze op Aafact. De hemofiliebehandelcentra stelden vervolgens de patiënten die een ander product gebruikte voor om over te stappen op een voorkeursproduct.

Aafact blijft wel op de markt
Maar bij Aafact hield niet iedereen zich aan de gemaakte afspraak; hoewel het als apart type product was gekwalificeerd en daardoor niet zomaar uitwisselbaar was met andere producten, stelden hemofiliecentra patiënten die Aafact gebruiken toch voor om over te stappen op een ander type, namelijk een recombinant product, omdat dat veel goedkoper was geworden. Ook werd het argument gebruikt dat Sanquin – de producent van Aafact – het niet meer lang in de markt zou houden.

Reactie Sanquin
Gelukkig heeft een aantal behandelcentra met hun patiënten afgesproken toch in voorkomende gevallen Aafact te blijven gebruiken. En van Sanquin is het bericht gekomen dat er vooralsnog geen redenen zijn om Aafact binnen afzienbare tijd van de markt te halen. Letterlijk schrijft Sanquin: “Wij zijn niet voornemens de productie van Aafact te staken. Aafact wordt regulier geproduceerd voor Nederland en Finland en is ruim voldoende op voorraad. Aafact heeft een houdbaarheid van drie jaar, dit betekent dat er voorlopig product beschikbaar is voor de behandeling van patiënten. Uiteraard zal het volume dat wordt gebruikt bepalend zijn voor lange termijn strategie. Er zijn de nodige motivaties voor de behandelcentra om patiënten over te zetten op andere producten, maar de beschikbaarheid en continuïteit van Aafact is daar geen legitieme motivatie voor.”

De centrale prijsafspraak met de voorkeursproducten heeft een looptijd van vier jaar; de beschikbaarheid van Aafact lijkt over die periode redelijke verzekerd.

Inloggen voor leden