Nieuws

dr.Alistair Niemeijer 200x200

Krijg je voor het eerst te maken met een syndroom, aandoening of ziekte bij jezelf of in je familie, dan staat je leven op zijn kop. Ineens verandert er veel. Er komen nieuwe zorgen en uitdagingen bij. Vanzelfsprekendheden zijn niet meer vanzelfsprekend en (levens)plannen moeten soms gewijzigd worden. De gezamenlijke patiëntenorganisaties houden op 22 maart (14-17 uur, in Amersfoort) een zogenoemde Spotlightbijeenkomst: luister naar en praat met lotgenoten hoe om te gaan met je nieuwe perspectief. Inleiding door dr. Alistair Niemeijer, zorgethicus & ervaringsdeskundige, verbonden aan de Universiteit van Humanistiek. Kijk op deze site voor alle informatie.