Nieuws

In september zijn de leden en donateurs bevraagd om beter te weten wat we goed doen en wat nog beter kan. In totaal hebben 356 mensen de vragenlijst ingevuld. Dat is een responspercentage van ongeveer 34%.

Het is duidelijk dat de vereniging een heel trouwe achterban heeft. Leden en donateurs voelen zich betrokken bij de vereniging. Zij vinden het vooral belangrijk de vereniging te steunen om mensen met een stollingsstoornis een steuntje in de rug te geven. Ruim 76% van de respondenten is al meer dan tien jaar betrokken bij de vereniging en bijna 93% geeft aan ook de komende twee jaar betrokken te blijven. Goed om te horen.

Informatie vinden jullie belangrijk
De belangrijkste reden om betrokken te blijven bij de vereniging is de informatievoorziening. Op de behandelcentra na is de vereniging de belangrijkste bron van informatie. Dat is fijn om te horen. Overigens kent 51% van de respondenten de vereniging via de behandelcentra. De communicatiekanalen worden ook heel positief beoordeeld met als uitschieter het ledenblad met een 8,1. De website mag nog wel een opfrisbeurt gebruiken, maar dat is iets waar wij heel hard aan werken in de vorm van het kennisplatform. In de toekomst hopen we met het platform nog beter aan te sluiten bij de behoeften en beter te informeren over medische ontwikkelingen, aanverwante stoornissen, digitale ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek.

Wij behartigen jullie belangen
Hoewel de belangenbehartiging niet altijd even zichtbaar is, steunt het ons enorm te weten dat dit wel heel erg wordt gewaardeerd. Het wordt belangrijk gevonden dat wij opkomen voor goede zorg en steun aan en samenwerking met patiënten, en dat wij ons laten gelden in de media en bij instanties waar dat noodzakelijk is. In de toekomst proberen iedereen hierbij te blijven betrekken.

Wat kan er beter?
De meeste verbeterpunten hebben betrekking op het lotgenotencontact. Niet iedereen weet immers de weg naar de bijeenkomsten goed te vinden. Van de respondenten heeft 31% een lotgenotenbijeenkomst bijgewoond. Uit de enquête kwam ook naar voren dat er behoefte is aan activiteiten op lokaal niveau en dat we meer rekening kunnen houden met leeftijdscategorieën en aanverwante stollingsstoornissen. Ook hier werken we hard aan.

Bedankt!
Het is heel waardevol om te weten of we het goed doen en wat er beter kan. Daarom een speciaal dankjewel aan iedereen die ons heeft geholpen door het invullen van de enquête. Wij waarderen het enorm!

Inloggen voor leden