Nieuws

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een positief advies gegeven over de indicatie uitbreiding van emicizumab (merknaam: Hemlibra) voor mensen met ernstige hemofilie A. Het medicijn was al sinds juli vorig jaar beschikbaar voor mensen met hemofilie A met een remmer. Het kan gebruikt worden voor alle leeftijden.

Dit middel is voor patiënten met hemofilie A. Het is een antilichaam dat de functie van factor VIII vervult. Omdat het niet Faktor VIII is, is het risico op remmers veel kleiner. Dit medicijn kan profylactisch gebruikt worden en hoeft minder vaak dan patiënten nu doen. Ook wordt het medicijn subcutaan ingespoten (onder de huid), in plaats van intraveneus (in een bloedvat).

Kandidaat pakketsluis
De minister voor Medische Zorg heeft aangekondigd dat emicizumab, voor deze indicatie uitbreiding, kandidaat is voor de zogenaamde pakketsluis. Dit vanwege de verwachte hoge kosten van de behandeling. Opname in het basispakket kan pas plaatsvinden na een positief advies van het Zorginstituut en succesvol verlopende prijsonderhandelingen.

  • Bekijk hier het bericht van de EMA.
  • Bekijk hier het persbericht van Fabrikant Roche

Pakketsluis, sluis voor dure geneesmiddelen (bron: Zorginstituut)
Nieuwe geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, worden in beginsel zonder bijzondere (prijs-) afspraken toegelaten tot het basispakket. De minister van VWS kan echter besluiten om nieuwe middelen, vanwege de hoge prijs, toch tijdelijk uit het pakket te houden. In de tussentijd kan het Zorginstituut een advies uitbrengen en kan de minister met de fabrikant onderhandelen over de prijs. Op basis van de gegevens uit de Horizonscan Geneesmiddelen besluit de minister welke middelen in de sluis worden geplaatst.

Welke rol speelt de NVHP?
De NVHP gaat de waarde van dit nieuwe medicijn bepleiten: bij de NVHB (behandelaarsvereniging), de HBC’s en natuurlijk bij het Zorginstituut. Een goede bijkomstigheid is dat op dit moment ook de richtlijn uit 2009 wordt herzien. De NVHP levert commentaar op de conceptrichtlijn en kan zo ook het gesprek met de behandelaren aangaan over de herziening. Bij de beoordeling door het Zorginstituut kan de NVHP op bepaalde momenten inspraak leveren en hier zijn we ons al op aan het voorbereiden.

Wanneer is het beschikbaar voor mensen met ernstige hemofilie A zonder remmer?
Als de minister Hemlibra inderdaad in de sluis plaatst dan neemt de beoordeling van het Zorginstituut en de beslissing van de minister geruime tijd in beslag. Ook moeten de prijsonderhandelingen succesvol zijn. Tot die tijd wordt Hemlibra dus sowieso alleen voorgeschreven voor patiënten met een remmer.

Aangezien dit nog een heel nieuw middel is waar nog vrij weinig ervaring mee is, zal het waarschijnlijk als eerste vooral beschikbaar worden voor patiënten die met de huidige factor VIII behandeling problemen hebben of onvoldoende beschermd zijn.

Op de hoogte blijven?
Op de NVHP website zullen we je op url situatie Hemlibra op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

In de Faktor die in het voorjaar verschijnt, komt een uitgebreid artikel over emicizumab.

Inloggen voor leden