Save the Date: Algemene Ledenvergadering

De ALV die normaal gesproken in mei zou plaatsvinden, is verplaatst naar zaterdag 12 september in van der Valk hotel Breukelen. Dit is mogelijk door een tijdelijke (nood)wet waarmee de ALV uitgesteld kan worden. Tijdens de ALV in september komt met name het formele deel aan bod. Denk aan het goedkeuren van de Jaarrekening en het Jaarverslag. Onder voorbehoud van de beschikbaarheid van sprekers zal er ook een middagprogramma rondom emicuzimab (Hemlibra®) plaatsvinden. 

Lees hieronder meer informatie in de uitnodiging. 

SAVE THE DATE

Algemene Leden Vergadering (ALV) 
Zaterdag 12 september 2020, 11.00 - 15.00 uur (ontvangst vanaf 10:30 uur)
Van der Valk Hotel Breukelen

 

Beste Leden,

Zoals bekend hebben we de Ledendag van 16 mei helaas moeten annuleren. In de Faktueel van maart hebben we aangegeven nog terug te zullen komen op enkele formele zaken, zoals het goedkeuren van de Jaarrekening en het Jaarverslag, omdat we ons óók in deze bijzondere corona-tijd dienen te houden aan onze statutaire verplichtingen. 

Tijdelijke wet ALV en versoepeling coronamaatregelen

Er is een tijdelijke (nood)wet aangenomen die Verenigingsbesturen de mogelijkheid biedt om een ALV op elektronische wijze te organiseren, dan wel de ALV tot maximaal 4 maanden na de oorspronkelijk vastgestelde datum uit te stellen. Rekening houdend met de recente versoepeling van de coronamaatregelen én met de zomervakantieperiode, hebben wij gekozen voor uitstel naar zaterdag 12 september a.s. om met name het formele deel van de ALV in ‘fysieke vorm’ te kunnen organiseren. Naast het strikt formele programma zijn we ook aan het kijken of we een kort middagprogramma rondom Hemlibra® (emicuzimab) kunnen organiseren, maar voorlopig is dat nog even onder voorbehoud van beschikbaarheid van de sprekers.

Voorlopig programma 

11:00 – 12:30 uur: formele ALV
12:30 – 14:00 uur: lunch
14:00 – 15:00 uur: middagprogramma (onder voorbehoud)

Hierbij worden de volgende uitgangspunten strikt in acht genomen:

  • Vanaf 1 juni zijn bijeenkomsten tot maximaal 30 personen weer toegestaan en vanaf 1 september waarschijnlijk zelfs tot maximaal 100 personen;
  • De 1,5 meter afstand wordt op locatie door een zgn. ‘examenopstelling’ gewaarborgd;
  • Deelname is uitsluitend mogelijk na aanmelding;
  • Het maximum aantal deelnemers is afhankelijk van de dan geldende regels van het RIVM;
  • De officiële uitnodiging volgt per post in de week van 27 juli a.s., waarna de agenda en aanmelding voor deelname op de website beschikbaar worden gemaakt;
  • Zo nodig zal in de volgende Faktueel meer actuele informatie volgen. 

Door tenminste het formele deel van de ALV op deze manier te organiseren doen we niet alleen recht aan onze statutaire verplichtingen, het biedt ons ook de mogelijkheid om elkaar weer fysiek te ontmoeten, al zijn we in aantal mogelijk beperkt. Omdat we zoveel mogelijk volwassenen de kans willen geven om deze ALV bij te wonen vragen we je daarom vriendelijk, maar dringend om geen kinderen (tot 18 jaar) mee te nemen op 12 september. Het bestuur wil hiermee ieders belangen zo goed als mogelijk behartigen, waarbij we ons stevig vasthouden aan de hoopvolle verwachting op 14 november a.s. weer een Ledendag met een vol en mooi programma voor alle leden, inclusief de kinderen te kunnen presenteren! 

Contact en vragen

Bij vragen is de NVHP onverminderd bereikbaar per mail via nvhp@nvhp.nl en telefonisch via 033 – 247 10 49 tijdens kantooruren. Voor de actuele richtlijnen en de maatregelen rondom het coronavirus verwijzen we je door naar de website van het RIVM

Inloggen voor leden