Emicizumab (Hemlibra ®) is per 1 juli toegelaten tot het basispakket. Het middel wordt hierdoor toegankelijk voor een groep van ongeveer 700 patiënten met ernstige hemofilie A. Eerder werd het middel al beschikbaar gesteld voor hemofiliepatiënten met een remmer. 

Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat de minister en de fabrikant tevreden zijn met het akkoord. Dit was mede mogelijk doordat de gezamenlijke inkopende behandelcentra en de fabrikant samen tot een prijsverlaging zijn gekomen die ook voor het ministerie aanvaardbaar is. 

Dat het artikel nu is opgenomen in het basispakket, betekent niet dat het voor iedere patiënt vanaf 1 juli beschikbaar is. De NVHP adviseert om te overleggen met je behandelaar over de mogelijkheden en op welke termijn behandeling met Emicizumab mogelijk is. 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Faktueel