Dik Kruis is actief als vrijwilliger voor onder meer de werkgroep bekostiging. Hij houdt de ontwikkelingen rondom de inkoop van stollingsmiddelen door de hemofiliebehandelcentra nauwlettend in de gaten. In zijn maandelijks blog deelt hij de actuele stand van zaken en zijn visie met je. 

Het is alweer ruim drie jaar geleden dat de hemofiliebehandelcentra besloten gezamenlijk stollingsmiddelen in te gaan kopen. Aangezien de contracten voor vier jaar werden gesloten, loopt er nu een nieuwe inkoopronde. De evaluatie van de vorige keer heeft ons onder andere geleerd dat er meer aandacht moet zijn voor kwaliteit. Het is niet eenvoudig, maar ik zal proberen uit te leggen wat we hebben gedaan.

We hebben de inkoop zo willen vormgeven, dat de kosten van een product eigenlijk geen reden zouden moeten zijn om voor een bepaald type product te kiezen. We hopen dat behandelaren en patiënten samen puur op basis van medische beoordeling en levensstijl kunnen afwegen welk type product het meest geschikt is. Dit sluit ook aan bij de nieuwe richtlijn voor hemofiliebehandeling die in voorbereiding is.

Lijst kwaliteitscriteria.
Ook hebben we, naast de minimale kwaliteitseisen waar een product aan moet voldoen, een lijst met voor ons belangrijke wensen bij de selectie van producten opgesteld. Deze bestaat uit een aantal technische eigenschappen, maar ook punten van gebruiksgemak. Hierbij is een belangrijk uitgangspunt geweest om kwaliteiten aan te dragen die wellicht voor sommigen niet uit maken, maar voor andere patiënten een voordeel bieden. Denk bijvoorbeeld aan een lange houdbaarheid van producten: voor veel profylaxe-patiënten niet zo relevant, maar voor patiënten met een milde vorm die een ‘noodvoorraad’ hebben wel. Dat maakt het hebben van zo’n noodvoorraad weer iets goedkoper en beter te verantwoorden.

Guide tot National Tenders
Om tot zo’n lijst te komen hebben we ons laten inspireren door Brian O’Mahony en het rapport Guide to National Tenders van de World Federation of Hemophilia, 2015. Zo hebben we een Nederlandse variant ontwikkeld.  Er wordt onderscheid gemaakt in 4 categorieën; veiligheid, werkzaamheid, gebruikskwaliteit en service. In ons voorstel had het criterium ‘opbrengst en duur’ het grootste gewicht. Dat past bij het belang dat we hechten aan de ruime beschikbaarheid van middelen met verlengde halfwaardetijd. Dit is ook één van de grootste objectieve verschillen tussen de producten. Dat we ‘veiligheid’ niet het hoogste gewicht toekennen komt omdat de belangrijkste veiligheidseisen via wet- en regelgeving al zijn geborgd en absolute voorwaarde zijn. 

De werking van de lijst kwaliteitscriteria is aan de hand van fictieve maar reële voorbeelden getest. Bij FVIII producten blijkt dat de kwaliteitsscore voor opbrengst en werkingsduur (en dus verlengde halfwaardetijd producten) hoog is maar niet zo hoog dat het met een lage prijsaanbieding van de beste korte halfwaardetijdproducten niet bereikbaar zou zijn; kortom er is sprake van concurrentie. Voor de FIX producten geldt dat de score op het criterium opbrengst en werkzaamheidsduur vrij dominant is, gezien de minimale overige verschillen, wat overigens ook past bij de veel grotere verschillen in werkzaamheidsduur.

Methodiek past niet bij opgave iZAAZ
Deze benadering van de NVHP is besproken en is gewaardeerd.  Toch past volgens de iZAAZ deze benadering niet goed bij de opgave die ze heeft van de Raden van Bestuur en  bij de aanpak die zij gekozen heeft. Er is geen sprake van één integrale aanbesteding voor inkoop van producten. Er is sprake van twee trajecten. Het eerste traject geleid door de iZAAZ is gericht op een prijsbepaling en een selectie van voorkeursproducten; het 2e traject wordt door de hemofiliecentra zelf vormgegeven en betreft het contracteren van leveranciers binnen de met het iZAAZ afgesproken kaders. Maar hoewel de methodiek dus niet overgenomen is, heeft de iZAAZ wel aangegeven bij de afweging van verschillende producten de resultaten van de bespreking over de kwaliteitscriteria te zullen meenemen.  Maar hoe, dat moet nog gaan blijken. De NVHP zal in ieder geval de uitkomst van het selectieproces langs de meetlat van onze kwaliteitstabel leggen. Meer weten over de kwaliteitscriteria die we hebben opgesteld? Bekijk het hier

Wil je alle blogs van Dik Kruis lezen? Bekijk hier het overzicht

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Faktueel