Homoseksuele mannen met een monogame relatie mogen per 1 september 2021 bloed doneren. Sanquin is er door eigen onderzoek van overtuigd dat dit zonder toename van virusinfecties mogelijk is. De bloedbank heeft ook aangekondigd de komende tijd te bestuderen op welke manier andere homoseksuele mannen met een verminderd risico toegelaten kunnen worden. NVHP-voorzitter Guus Wijfjes en vrijwilliger Ilmar Kruis vertegenwoordigden de NVHP afgelopen donderdag in een gesprek met minister Tamara van Ark van Medische Zorg, Sanquin en COC Nederland. “Als vereniging kunnen we nog geen standpunt innemen omdat we de desbetreffende onderzoeksrapporten nog niet hebben ontvangen”, aldus Guus Wijfjes.

De NVHP heeft een dringend verzoek gedaan het onderzoek van Marcel Verweij en Roland Perik en de daar uit volgende overwegingen beschikbaar te maken. “We zullen ons dan beraden op een definitief standpunt.” De conclusie van Sanquin is dat een bloeddonatie van homoseksuele mannen in een monogame relatie niet tot een hoger infectierisico zou leiden. “Het algemene standpunt blijft dat we geen concessies doen op het gebied van bloedveiligheid.” Wel heeft de NVHP haar zorgen geuit dat een gebrek aan transparante communicatie het vertrouwen bij ontvangers van bloedproducten kan aantasten.

Daarnaast is ook het vanmiddag gepubliceerde haalbaarheidsonderzoek van het RIVM besproken. Het RIVM heeft bekeken of het mogelijk is het risico van een meer individuele beoordeling van donoren te onderzoeken. Uit mondelinge toelichting blijkt dat dit niet goed mogelijk is, door de grote hoeveelheid nieuwe donoren die voor zo’n onderzoek nodig zijn. Wel kan worden bekeken op welke manier de vragenlijst aangepast kan worden om deze effectiever en minder ‘groepsgericht’ te maken. Ook dit onderzoek was voor aanvang van het gesprek niet in het bezit van de NVHP en daarom zullen we ons op een later moment beraden over ons standpunt.

De minister heeft na afloop van dit gesprek ook per brief verslag gedaan aan de Tweede Kamer. Er zal een vervolgoverleg komen met Sanquin, COC en de NVHP wanneer alle partijen de rapporten hebben bestudeerd. Ook heeft zij toegezegd zowel het COC als de NVHP nauw te betrekken bij de uitwerking van dit besluit en verdere stappen.

Lees hier het vervolg en het NVHP standpunt t.a.v. de (voorgenomen) beleidswijziging bloedveiligheid en donorbeleid.