De hemofiliebehandelcentra, verenigd in het iZAAZ, hebben een aanbesteding gedaan voor een selectie voorkeursproducten en een bijbehorende prijs. De aanbesteding geldt voor de periode april 2021 tot april 2025 en is in oktober bekendgemaakt aan de leveranciers. De NVHP is betrokken geweest bij de verschillende fases van dit proces en heeft haar visie gedeeld. Nu de iZAAZ de gunning vastgesteld heeft, wil de NVHP haar eindoordeel delen met haar leden, behandelaren en andere belangstellenden.

De aanbesteding betreft niet de daadwerkelijke inkoop van stollingsfactoren. Het betreft een selectie van voorkeursproducten. Het is als het ware ‘het mandje’ waaruit individuele hemofiliebehandelcentra (HBC’s) vervolgens een keuze kunnen maken qua inkoop. Het hemofiliecentrum Nijmegen-Eindhoven-Maastricht neemt niet deel aan deze aanbesteding. Zij volgen een eigen inkooptraject.

De selectie is gebaseerd op verschillende criteria maar het belangrijkste is dat het ook een prijsafspraak bevat. De aanbesteding kent geen verplichting of afspraken over volumes. Nu de gunning van de geselecteerde voorkeursproducten is vastgesteld, gaan de individuele centra aan de slag om stollingsfactoren in te kopen en -voor zover nodig- patiënten over te zetten op nieuwgekozen producten. Het is mogelijk dat patiënten hierover binnenkort meer informatie krijgen van het HBC. Maar misschien is het voor iedereen ook een goed moment om zich even te bezinnen over het gebruikte stollingsmiddel.

De voorkeursproducten voor hemofilie A

Voor hemofilie A zijn vier voorkeursproducten geselecteerd:

  • Advate (kortwerkend, geschikt voor kinderen)
  • Novo-eight (kortwerkend, geschikt voor kinderen)
  • Adynovi (langwerkend, gepegyleerd, niet geschikt voor kinderen <12 jaar)
  • Elocta (langwerkend, geschikt voor kinderen <12 jaar)

Advate viel 4 jaar geleden buiten de selectie en is weer terug; een bekend merk waar veel patiënten vertrouwd mee zijn. Novo-eight was vier jaar geleden de winnaar en heeft een aanzienlijk marktaandeel wat de noodzaak van ‘overstappen’ beperkt en de ervaring ermee is goed. Uitvallers ten opzichte van het huidige pakket zijn Refacto wat voor zo ver bekend maar een klein aandeel had en Kogenate dat al verouderd was. Bij de langerwerkende producten is door de scherpe prijs van Adynovi gehoor gegeven aan de wens van de NVHP/NVHB om deze langerwerkende producten  prijstechnisch interessanter te maken. Om tegelijkertijd niet afhankelijk te zijn van een gepegyleerd product is Elocta dan ook een (noodzakelijk) beschikbaar alternatief. De HBC's zullen daarin hun verantwoordelijkheid moeten nemen wat betreft het eventuele prijsverschil.

De voorkeursproducten voor hemofilie B

Voor hemofilie B zijn twee voorkeursproducten geselecteerd:

  • Rixubus (kortwerkend, geschikt voor kinderen)
  • Alprolix (langwerkend, geschikt voor kinderen)

Rixubis vervangt het huidige voorkeursmiddel BeneFIX en dat betekent ‘overstappen’. Het prijsverschil tussen het korterwerkende voorkeursproduct Rixubis en het langerwerkende Alprolix is wel aanzienlijk. Dat is natuurlijk geen stimulans voor langerwerkende producten. Ook het hanteren van een gelijke zogenaamde consumptiefactor (correctie op verschillen in opbrengst) is niet in het voordeel van de effectievere langerwerkende producten zoals Idelvion. Al met al lijkt de overstap-noodzaak bij hemofilie B groter dan hemofilie A en zijn de relatieve kosten voor langerwerkende producten hoger. De HBC's zullen ook hier hun verantwoordelijkheid moeten nemen wat betreft het eventuele prijsverschil.