Nieuws

Andere naalden voor rekening ziekenhuis

16-08-2017 | Nieuws

Heb je bij het toedienen van je stolling andere dan de standaard meegeleverde naalden nodig, extra ontsmettings- en verbandmiddelen of andere toebehoren voor thuisbehandeling, bijvoorbeeld met de port-á-cath? Dan moet het ziekenhuis die betalen. Ze hoeven dus niet te worden gedeclareerd bij je ziektekostenverzekeraar en je hoeft ze al helemaal niet zelf te betalen.

Ministerie geeft duidelijkheid
In het Hemofilieplatform had de Nederlandse Vereniging van Hemofilie Verpleegkundigen aangegeven dat het voor hen vaak onduidelijk was wie de toebehoren moest betalen. Navraag bij het Zorginstituut en het ministerie van VWS heeft geleerd dat deze middelen ten laste komen van het zogeheten DBC, de vergoeding die het ziekenhuis van de verzekeraars krijgt voor het in behandeling hebben van een stollingspatiënt. Dit geldt ook als je je stollingsmiddelen via een apotheek in de buurt geleverd krijgt. Daar moet het ziekenhuis voor zorgen.