Nieuws

Consequenties van de coronacrisis

18-03-2020 | Nieuws

13032020 coronavirus

Zijn er voldoende stollingsmiddelen?

De NVHP en de NVHB (de hemofiliebehandelaren) hebben geen negatieve signalen over de voorraden en productie van stollingsfactoren gekregen. Mocht dat wel het geval worden, dan treedt het Calamiteitenprotocol in werking, dat een verstandige verdeling over alle patiënten organiseert. In dit protocol werken de Hemofiliebehandelcentra en de farmaceuten samen. Ook in Europees verband (EHC en EMA) wordt nauwkeurig in de gaten gehouden of er tekorten dreigen, daarvan is geen sprake.

Alcohol tekort

Er zijn wel signalen dat in algemene zin de vraag naar ontsmettingsalcohol groter is dan het aanbod. Stel dat de alcoholdoekjes bij je stollingsproduct niet meer geleverd kunnen worden, dan kan je je huid en de toedieningsmaterialen ontsmetten met andere alcoholische producten zoals eau de cologne en rum. Hoe hoger het percentage alcohol hoe beter.

Gebruik geen aspirine

Als het Covid-19 virus je te pakken zou krijgen en je hebt een pijnstiller nodig, gebruik dan middelen met paracetamol en niet met aspirine en zogeheten NSAID’s. Dat is altijd al belangrijk voor mensen met een stollingsstoornis, maar goed om nu extra in herinnering te brengen bij jezelf en bij je naasten.