Nieuws

Contributie-inning en persoonsgegevens

04-11-2015 | Nieuws

Bent u NVHP-lid en heeft u onlangs een brief gekregen over de contributie-inning en gegevenscontrole. Dan zijn hier enkele antwoorden op vragen die hierover werden gesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering: – Als u nu de machtiging tot automatische incasso invult, hoeft u de acceptgirokaart niet te gebruiken. – Wilt u -ook als alle persoonsgegevens kloppen- het formulier terugsturen in de bijgeleverde antwoordenveloppe? We hebben (wettelijk gezien) ieders toestemming nodig voor het opslaan van die persoonlijke gegevens. – Ook voor het gebruiken van uw e-mailadres voor bijvoorbeeld onze toekomstige e-mailnieuwsbrief hebben wij uw toestemming nodig. Kruis dus svp ook dat vakje op het formulier aan.