Nieuws

De NVHP zoekt deze winter leden op 

20-11-2020 | Nieuws

We hebben het ledenbestand onder de loep genomen en ontdekt dat een aantal leden niet goed in onze administratie is opgenomen. Het kan daardoor zijn dat je geen of onjuiste berichtgeving hebt ontvangen. Als vereniging willen we de kwaliteit van deze gegevens verbeteren. Bestuursleden Marianne de Jong en Chris Enklaar zullen een aantal leden actief benaderen per post, mail of telefoon.  

Onze ledenadministratie wordt bijgehouden door ons servicebureau FBPN in Nijkerk. Nieuwe leden worden in het ledenbestand opgenomen aan de hand van een inschrijfformulier. Zo kunnen we jou als lid bereiken over nieuwe ontwikkelingen, bijeenkomsten en de contributie. Om dit te verbeteren, willen we in de toekomst dat leden hun eigen gegevens kunnen checken en aanpassen via de NVHP-website. 

Jeugdleden 

Om activiteiten voor bepaalde leeftijdsgroepen te delen, willen we ook graag kinderen, onze jeugdleden, beter in beeld krijgen. Jeugdleden die de 18-jarige leeftijd bereiken, gaan we actief benaderen en betrekken bij activiteiten voor én door jongvolwassenen. 

Ook leden die uitgeschreven zijn, of zelf hebben opgezegd, willen we actief benaderen en bespreken hoe we ze toch als lid kunnen behouden. Zijn er bijvoorbeeld financiële redenen voor opzegging, dan kunnen we daar in goed overleg in tegemoetkomen. Want uiteindelijk zijn ook zij om gezondheidsredenen lid geworden. Ze blijven lotgenoten en ook voor deze mensen willen wij als NVHP een rol spelen. 

Nieuwe leden 

Tot slot willen we nieuwe leden extra aandacht geven zodat zij zich zo snel mogelijk thuis voelen bij de NVHP, en ze gemakkelijk hun weg vinden om contact te maken met de juiste personen en werkgroepen binnen de vereniging.

Als Marianne de Jong en Chris Enklaar jullie binnenkort dus misschien schriftelijk, per email of telefonisch benaderen, weet je nu in elk geval waarom!