Nieuws

NVHP: een nieuwe naam of niet?

25-01-2021 | Nieuws

De NVHP overweegt de naam te wijzigen om aan negatieve associaties te ontsnappen die we soms van onze leden terugkrijgen. Zaken zoals ‘leden voelen zich niet altijd patiënt’ en ‘we staan voor meer dan alleen hemofilie’ spelen mee. Een nieuwe naam heeft echter een grote impact. De huidige naam is voor velen heel waardevol en hét herkenningspunt van onze vereniging. Om hierin een goede keuze te maken, willen we bij onze leden polsen of een wijziging gewenst is, en zo ja, wat dan de voorkeur heeft. Help je ons mee door onderstaande poll in te vullen?

De poll is in te vullen tot en met 7 februari.