Nieuws

Guus Wijfjes en Fred Cuijpers

26-11-2016 | Nieuws

De nieuwe voorzitter en vice-voorzitter werden tijdens de ALV op 19 november 2016 aangesteld. Op diezelfde dag nam Ad Schouten, inmiddels oud-voorzitter afscheid van het bestuur.

Na ruim drie jaar hard werken, waar de vereniging hem heel dankbaar voor is, werd het tijd om het stokje door te geven aan Guus Wijfjes. Guus was vice-voorzitter en weet daardoor precies wat er van hem verwacht wordt. Hij heeft hemofilie A en hij werkt in het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Hij kent de materie vanuit alle hoeken en mede daardoor is hij zo geschikt als voorzitter. Fred Cuijpers (de foto bovenin) had zich kandidaat gesteld om vice-voorzitter te worden, en ook daar was de vereniging heel erg blij mee. Ook Fred heeft hemofilie A. Fred was ook al actief in het bestuur, zijn taak was belangenbehartiging en daar heeft hij zich met hart en ziel voor in gezet.

We zijn heel erg blij dat Guus en Fred deze bestuursfuncties op zich hebben genomen en we wensen hen veel succes en plezier bij het werk voor de vereniging.  

20161125 guus ad

Op deze foto staan Guus Wijfjes (links) en Ad Schouten (rechts)