Nieuws

Heb jij de ziekte van glanzmann?

01-10-2017 | Nieuws

Vanuit de studie Trombopathie In Nederland (TiN) willen wij graag het cohort (de groep mensen) met de ziekte van glanzmann in Nederland beter in kaart brengen.

Met de TiN studie willen we meer inzicht krijgen in de aard, ernst en frequentie van de bloedingen van patiënten met trombocytopathie en in de invloed van de ziekte op de kwaliteit van leven. Daarnaast wordt onderzocht of de diagnostiek kan worden verbeterd met nieuwe (aanvullende) diagnostische testen. Er vindt samenwerking plaats met alle hemofiliebehandelcentra in Nederland. Heb je de ziekte van glanzmann, maar heeft je behandelend arts je nog niet benaderd voor deelname, stuur dan een mail naar Maaike Blaauwgeers, artsonderzoeker van het UMC Utrecht.