Nieuws

In bijzondere herinnering – Els Borst-Eilers

04-11-2015 | Nieuws

In bijzondere herinnering…

Bij het overlijden van dr. Els Borst-Eilers memoreert de NVHP graag haar grote betekenis voor de hemofiliezorg en –patiënten in Nederland.

Onder haar ministerschap trad op 1 januari 2000 de Beleidsvisie Hemofilie in werking, waarmee een grote kwaliteitsslag in de hemofiliezorg werd behaald en de bekostiging van hemostatica werd gegarandeerd. Voordien had zij al een grote rol gespeeld bij het organiseren van bloedproductenveiligheid en -beschikbaarheid door zich in te zetten voor een hybride bestuursstructuur van Sanquin Bloedvoorziening: not-for-profit systeem voor de kort houdbare bloedproducten en een marktconform systeem voor de lang houdbare producten.

De erkentelijkheid van de hemofiliegemeenschap voor haar bijdragen, werd in 2012 nog eens onderstreept door haar te vragen het beeld te onthullen dat de NVHP kreeg voor het 40-jarig jubileum. Het beeld -Ontmoeting- staat in de Johanne Niemeijer tuin het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Wij gedenken een politica die met de ervaring van een arts en het hart van een betrokken persoonlijkheid zeer effectief heeft bijgedragen aan de gezondheid en het welbevinden van hemofiliepatiënten.

Wij wensen haar naasten troost in de gedachte dat Els Borst-Eilers werkelijk van betekenis is geweest.

(Bron: Een zeldzame ziekte, je leeft ermee, van Annemarie de Knecht-van Eekelen en Cees Smit.)