Nieuws

Jaarverslag 2023 over activiteiten van de vereniging

27-06-2024 | Nieuws

Het NVHP Jaarverslag van 2023 is vastgesteld bij de Algemene Ledenvergadering van 6 april 2024. Je kan het Jaarverslag hier bekijken.

In het Jaarverslag lees je welke activiteiten de NVHP in 2023 heeft georganiseerd op het gebied van de drie pijlers lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging.

Ook vind je er meer informatie over de activiteiten van de verschillende werkgroepen, vrijwilligers, bestuurlijke zaken, scholing en (internationaal) congresbezoek.

De financiële verantwoording van 2023 is hier te vinden.