Nieuws

Minister moet gaan beslissen over vergoeding emicizumab (Hemlibra®)

15-03-2020 | Nieuws

Emicizumab wordt nu gebruikt door mensen met hemofilie A en een remmer. Het kan ook als profylactisch middel voor niet-remmer patiënten gebruikt worden. Het Zorginstituut Nederland heeft het product beoordeeld en minister het volgende geadviseerd: emicizumab alleen op te nemen in het basispakket indien de behandelkosten maximaal gelijk zijn aan die van factor VIII profylaxe. 

Onderhandelingen over de prijs 

De minister heeft het middel in de zogeheten sluis geplaatst, wat betekent dat er eerst onderhandeld wordt over de prijs. Die onderhandelingen lopen. De minister voor Medische Zorg & Sport neemt het uiteindelijke besluit gebaseerd op het advies van het Zorginstituut en de resultaten van de prijsonderhandeling. Deze minister Bruno Bruins is op het ogenblik vooral bekend vanwege de coronacrisis.