Nieuws

NVHP naamswijziging ‘officieel’

18-06-2024 | Nieuws

De Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten heeft bij het 50-jarig jubileum in september 2021, na ledenraadpleging en met goedkeuring van de Algemene Vergadering, besloten om de naam van de vereniging te wijzigen naar ‘NVHP voor iedereen met een erfelijke stollingsstoornis’. Deze verandering is nu, wederom met goedkeuring van de Algemene Vergadering, formeel bekrachtigd middels een statutenwijziging.

Sinds 8 mei is de statutaire naam van de vereniging:

NVHP voor iedereen met een erfelijke stollingsstoornis

Het activiteitengebied van de vereniging heeft zich in de loop der tijd verbreed, waardoor een meer inclusieve naam wenselijk was geworden. In september 2021 is een nieuwe en toekomstbestendige huisstijl gelanceerd, inclusief een nieuw beeldmerk gebaseerd op het gebruik van uitsluitend nog de afkorting NVHP en de zogenaamde ondertitel.

Tegelijkertijd zijn ook andere punten uit de statuten geactualiseerd en aangepast aan de huidige tijd. Belangrijk voorbeeld hiervan is de wijziging van het jeugdlidmaatschap. Om jongeren actiever te betrekken (en te behouden), wordt het gratis jeugdlidmaatschap voortaan al vanaf 16 (in plaats van 18 jaar) omgezet naar een volwaardig lidmaatschap mét stemrecht in de Algemene Vergadering, en met behoud van contributievrijstelling tot 18 jaar. Een logische stap, omdat kinderen van 16 jaar wettelijk gezien ook zelf mogen beslissen over alle medische behandelingen die op hen betrekking hebben.

De statuten zijn inmiddels op alle punten herzien en door de notaris gedeponeerd in het Handelsregister.

Oude naam? Laat het weten!

Zie je onze oude naam nog ergens voorbijkomen? Bijvoorbeeld bij het hemofiliebehandelcentrum of een andere organisatie? Laat het ons weten via redactie@nvhp.nl.