Nieuws

NVHP uit zorgen over budget vanuit overheid 

14-03-2022 | Nieuws

 De drie patiënten-koepelorganisaties Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND vragen aandacht voor het patiënten- en gehandicaptenbeleidskader. Volgens deze partijen zou dit beleidskader een vast agendapunt moeten zijn in het Tweede Kamer Commissiedebat over patiëntenrechten en governance van donderdag 17 maart 2022. De NVHP ondersteunt deze oproep en heeft daarom een brief gestuurd aan de Tweede Kamer en leden van de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  

In deze brief vragen we als vereniging om bij het Commissiedebat ook de door ons gedeelde zorgen over het PG-beleidskader (vanaf 2023) te agenderen. “Nu definitief in het regeerakkoord geen extra structurele middelen blijken te worden vrijgemaakt voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties, anders dan het huidige budget van 25 miljoen euro, komt de uitvoer van onze kerntaken namelijk zwaar onder druk te staan”, aldus de vereniging in de brief

Juiste zorg

Afsluitend wordt er in de brief aan de Vaste commissie voor VWS gevraagd om de minister te vragen op korte termijn voldoende structurele financiële middelen beschikbaar te stellen voor de benodigde inzet van de Patiënten en Gehandicapten Organisaties die onder andere belangrijk is voor de juiste zorg aan onze achterban, de mensen met een zeldzame erfelijke stollingsstoornis. 

De brief van de patienten-koepelorganisaties is hier te lezen.