Nieuws

Oproep aan minister: ‘investeer in onderzoek vrouwspecifieke aandoeningen’

17-03-2023 | Nieuws

WomenINC roept op om te investeren in onderzoek naar vrouwspecifieke aandoeningen. De belangenorganisatie voor de emancipatie voor vrouwen stuurde op 8 maart, Internationale Vrouwendag, een brief naar minister Kuipers. De NVHP heeft deze brief ondertekend: “er is meer onderzoek nodig zodat ook de problemen bij vrouwen binnen onze patiëntenvereniging duidelijk worden”, aldus NVHP-voorzitter Arnoud Plat.

Veel vrouwen kampen met vrouwspecifieke gezondheidsklachten. Zo heeft 80% van de vrouwen (zeer) veel last van menstruatieklachten. Trekken ze aan de bel? Dan leidt dit niet automatisch tot een (juiste) diagnose en behandeling. “Gebrek aan kennis rondom menstruatie- en hormoongerelateerde aandoeningen leidt tot (onnodig) langdurige klachten en late diagnoses”, staat er in de brief. onder andere de Endometriose Stichting, Netwerk Vrouwen FNV en PMDD Nederland hebben hun naam onder de brief gezet.

Waarom vindt de NVHP dit belangrijk?

  • Er is sprake van onderdiagnose bij vrouwen met een stollingsstoornis.
  • Een diagnose wordt vaak niet, laat of onjuist gesteld.
  • Als er een diagnose is, blijkt een passende behandeling in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend.
  • De kwaliteit van leven van is daardoor een stuk lager in vergelijking met vrouwen zonder stollingsstoornis.

Werkgroep Vrouwen

De werkgroep Vrouwen binnen de NVHP heeft zich de afgelopen jaren volop ingezet voor specifiek meisjes en vrouwen met een stollingsstoornis. Zo is er meer informatie beschikbaar, er is een symptomenchecker ontwikkeld en zoekt de NVHP de samenwerking op met zorgprofessionals voor meer awareness rondom dit probleem.

De brief is een vervolg op het eerdere Manifest Menstruatie- en hormoongerelateerde klachten. Dit manifest werd op 27 september aangebonden aan de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Hier lees je de volledige brief.