Nieuws

Oproep tot betere zorg voor mensen met chronische ziekte

29-01-2024 | Nieuws

De NVHP steunt de oproep richting het nieuw te vormen kabinet om de 2 miljoen mensen met een stoornis en/of chronische ziekte de noodzakelijke aandacht te geven in het regeerakkoord. Onder die groep vallen namelijk ook mensen met een erfelijke stollingsstoornis. Ieder(In), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, heeft een brief naar de informateur gestuurd. De brief werd getekend door honderden zorg- en cliëntorganisaties, waaronder de NVHP.

Volgens Ieder(In) gaat het niet goed met de positie van mensen met een beperking, stoornis en/of chronische ziekte. “Vooral op het gebied van bestaanszekerheid, zorg, ondersteuning en participatie hebben zij de afgelopen jaren grote achterstanden opgelopen. De kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van deze groep mensen wordt bedreigd door versnipperde wetgeving, bezuinigingen, onevenredige bureaucratie en gebrek aan een integrale visie”, schrijft de organisatie.

Nationale strategie

In de brief roepen verschillende organisaties daarom de politici op om de ‘Nationale strategie voor mensen met een beperking’ te steunen. Deze strategie moet achterstelling en uitsluiting structureel aanpakken. Ook wordt in de brief gevraagd te investeren in de zorg en ondersteuning en om de bestaanszekerheid van mensen met een chronische ziekte en hun naasten te herstellen. 

De brief is hier te vinden.