Nieuws

Programma Algemene Ledenvergadering (ALV) bekend

07-08-2020 | Nieuws

Op zaterdag 12 september vindt de formele ALV plaats, onder andere voor het goedkeuren van de Jaarrekening en het Jaarverslag. Naast het formele deel in de ochtend, kan er ‘s middags uit twee onderwerpen worden gekozen. Programma A gaat over het bloedveiligheidsbeleid en programma B over project SYMPHONY. 

Programma

11:00 – 12:30 uur: Algemene Ledenvergadering met o.a.

  • formele verenigingsstukken, updates en actuele zaken 
  • stemming herverkiezing Lynnda Pekel (algemeen bestuurslid/ Lotgenotencontact)
  • stemming Jaarverslag en Jaarcijfers

12:30 – 14:00 uur: Lunch

14:00 – 15:00 uur: Programma met twee onderwerpen (keuze A of B)

A. Bloedveiligheidsbeleid: ‘Afweging van de minister voor Medische Zorg bij donorselectiemaatregelen’

B. Project SYMPHONY: ‘Waarde gedreven zorg’ en ‘Persoonlijke Gezondheidsomgeving’

Digitaal deelnemen

Het is ook mogelijk om digitaal, live vanuit huis aan het volledige programma deel te nemen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het programma wordt ook opgenomen en kan dus op een later moment ook nog teruggekeken worden.

Aanmelden

Om het programma op locatie in Breukelen of digitaal vanuit huis te kunnen volgen, is aanmelding vooraf verplicht! 

Vanwege de 1,5 meter maatregel is er beperkte ruimte en vragen we nogmaals om naar deze ALV geen kinderen (tot 18 jaar) mee te nemen. Voor het middagprogramma worden de beschikbare plaatsen zo nodig op locatie gelijk verdeeld over de 2 ruimtes! Voor de actuele richtlijnen en de maatregelen rondom het coronavirus verwijzen we je door naar de website van het RIVM

Aanmelden kan uiterlijk tot en met woensdag 2 september via het aanmeldformulier of door een e-mail te sturen naar: nvhp@nvhp.nl. Op maandag 7 september worden de stukken, de route én de link naar de digitale omgeving via e-mail verstuurd.

Contact en vragen

Bij vragen is de NVHP bereikbaar per mail via nvhp@nvhp.nl en telefonisch via 033 – 247 10 49 tijdens kantooruren. 

Graag tot ziens op 12 september!

Met vriendelijke groet,
namens het hele bestuur