Nieuws

Standpunt bloeddonatie MSM

04-11-2015 | Nieuws

Minister: 1 jarige in plaats van permanente uitsluiting van bloeddonatie na homoseksueel contact

Woensdag 30 oktober heeft minister Schippers van Volksgezondheid haar standpunt over bloeddonatie van zogenaamde “mannen die seks hebben met mannen”, oftewel MSM, naar de Tweede Kamer gestuurd: één jaar in plaats van permanente uitsluiting, zoals op dit moment voor alle donoren met risicovolle contacten geldt. De uitgebreide kamerbrief legt nauwkeurig uit hoe zij tot deze conclusie is gekomen, ondanks uitgebreide inbreng van de NVHP.

Uiteraard zijn wij teleurgesteld in het standpunt van de minister. De NVHP heeft aangegeven deze aanpassing onnodig en voorbarig te vinden, maar daar kennelijk de minister niet van weten te overtuigen. Tegelijkertijd zijn we opgelucht met het besluit om geen experimentele individuele beoordeling toe te passen, waar het COC op aandringt. In plaats daarvan blijft het bestaande, bewezen systeem van uitsluiting van risicogroepen intact, slechts met een andere termijn.

Sanquin beschouwt de nu voorgestelde uitsluiting van 12 maanden even veilig als het huidige beleid op basis van de kwaliteit van moderne DNA-testen. Waar het vroeger maanden duurde voordat een infectie in het bloed aantoonbaar werd, is deze periode tegenwoordig voor de meeste virussen enkele dagen tot maximaal 6 maanden. Ervaringen in onder andere het Verenigd Koninkrijk, Finland en Zweden, waar eerder eenzelfde maatregel is genomen, laten tot dusver ook geen toename van infecties bij donoren zien. Daardoor zijn er ook in de VS, Ierland en Frankrijk plannen om een soortgelijke wijziging door te voeren. Tevens heeft Sanquin toegezegd de gevolgen nauwlettend in de gaten te houden en jaarlijks te evalueren.

Alle donoren wijzen wij graag op het belang van de ontvanger. De ontvanger heeft bloed nodig en het is belangrijk dat de donatie zo veilig is. 

Lees hier NVHP-brief aan de minister

Lees hier brief van de minister

Lees hier bijlage bij brief van de minister

Lees hier NVHP-persbericht