Nieuws

Standpunt EHC over COVID-19-vaccin van AstraZeneca

23-03-2021 | Nieuws

De Europese vereniging (EHC) komt met een statement over de berichtgeving rondom zeldzame bijwerkingen op de bloedstolling bij inenting met het AstraZeneca vaccin. Het gaat om bloedstolsels die gepaard gaan met trombocytopenie (een laag gehalte aan bloedplaatjes). In het statement meldt de vereniging onder meer dat de veiligheidscommissie van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) concludeert dat de voordelen nog steeds groter zijn dan de risico’s. In de verklaring wordt geen specifiek advies gegeven voor patiënten met een stollingsstoornis.

In de verklaring van de commissie komt naar voren dat het vaccin niet in verband wordt gebracht met een verhoging van het algemene risico op bloedstolsels. Wel melden zij dat het vaccin in verband wordt gebracht met zeer zeldzame gevallen van bloedstolsels die gepaard gaan met trombocytopenie. De Vereniging van Nederlandse Behandelaars (NVHB) laat weten dat het mechanisme waardoor de trombose met trombocytopenie bij het vaccin ontstaat volledig losstaat van onderliggende stollingsstoornissen.

Bewustwording

Ondanks dat het ontstaan van een trombose als gevolg van het AstraZeneca vaccin zeer zeldzaam is, roept de commissie wel op voor bewustwording onder patiënten. “Indien zich symptomen voordoen die wijzen op stollingsproblemen, moeten patiënten onmiddellijk medische hulp inroepen en een arts informeren over hun recente vaccinatie.”

Klachten

Bij de volgende klachten dienen mensen die gevaccineerd zijn met het AstraZeneca vaccin medische hulp in te winnen:

  • Ademnood
  • Pijn in de borst of maag
  • Zwelling in een arm of been
  • Ernstige of verergerende hoofdpijn of wazig zien
  • Aanhoudende bloedingen
  • Meerdere kleine blauwe plekken, rode of paarsachtige vlekken, of bloedblaren onder de huid

Stollingsstoornis

Patiënten die zich zorgen maken, kunnen contact opnemen met hun behandelaar. Tot nu toe komt niet naar voren dat mensen met een stollingsstoornis een verhoogd risico lopen op eventuele bijwerkingen rondom de bloedstolling bij vaccinatie met het AstraZeneca vaccin. De commissie zal de risico’s op de bloedstolling blijven onderzoeken, ook bij andere soorten COVID-19 vaccinaties. Het EHC meldt in hun verklaring dat zij de ontwikkelingen blijven volgen en indien nodig het statement bij zullen werken. De volledige verklaring is hier te lezen. Ook de NVHP houdt nauw contact met behandelaren en volgt de ontwikkelingen op de voet.