Nieuws

UPDATE: Standpunt NVHP op (voorgenomen) beleidswijziging bloedveiligheid

11-08-2021 | Nieuws

In vervolg op onderstaand bericht is in de media inmiddels ruchtbaarheid gegeven aan de beleidswijziging van het donorselectiebeleid.

Lees hier het NRC artikel van 1 september jl. waarvoor de NVHP ook om een korte reactie werd gevraagd. Of beluister de interessante NRC podcast waarom homoseksuele mannen nu wél bloed mogen doneren, waarin de NVHP ook wordt genoemd.

Maart jl. is hier al verslag gedaan van het gesprek met (inmiddels demissionair) minister Tamara van Ark van Medische Zorg over dit onderwerp. Onlangs is de NVHP uitgenodigd om ook haar zienswijze te geven op de actualiteitenbrief bloedvoorziening.

Op 8 september stond een vervolggesprek met de demissionair minister gepland. Maar omdat recent bekend is geworden dat zij om gezondheidsredenen per direct haar werkzaamheden neer heeft moeten leggen, is het gesprek verplaatst naar 14 september.

Voor de behandeling van aangeboren en verworven stollingsstoornissen werd tot de jaren negentig vrijwel alleen gebruik gemaakt van (uit bloed gemaakte) plasmaproducten. Een deel van dit plasma was in de jaren 80 door een combinatie van oorzaken besmet met hiv en hepatitis. Als gevolg daarvan zijn vele patiënten besmet geraakt waarvan een aantal is overleden, en anderen zijn nog steeds onder continue behandeling en ondervinden een forse impact op de kwaliteit van leven. 

Om die reden is het bestuur van de NVHP al jaren actief betrokken bij beleidswijzigingen die een impact hebben op de bloedveiligheid. Inmiddels is er veel veranderd, zo zijn nagenoeg alle patiënten met hemofilie A en B overgestapt op recombinante stollingsproducten die niet meer uit donorbloed worden gewonnen. De behandeling van andere stollingsstoornissen is hier echter nog wél van afhankelijk. Daarom blijft het standpunt van de NVHP dat de veiligheid van de ontvangers van deze producten centraal moet blijven staan!

Naar aanleiding van de recente uitnodiging om te reageren op de actualiteitenbrief bloedvoorziening én in vervolg op het gesprek van 11 maart jl. over wijziging van het donorselectiebeleid, heeft de NVHP haar standpunt ten aanzien van beide punten in deze brief aan het ministerie van VWS geformuleerd.

Op 14 september vindt een vervolggesprek plaats met het ministerie waarbij, naast de NVHP, ook Sanquin en het COC aanwezig zijn.