Nieuws

Stollingsmiddelen, valt er wat te kiezen?

14-07-2020 | Nieuws

Dik Kruis is actief als vrijwilliger voor onder meer de werkgroep bekostiging. Hij houdt de ontwikkelingen rondom de inkoop van stollingsmiddelen door de hemofiliebehandelcentra nauwlettend in de gaten. In zijn maandelijks blog deelt hij de actuele stand van zaken en zijn visie met je. 

Het hemofiliewereldje is druk in beweging.  Misschien dat de gemiddelde hemofiliepatiënt het nog niet heeft meegekregen. Maar actieve leden en lezers van onze website konden al niet meer om de berichtgeving heen. Interim-minister Van Rijn heeft kort voor zijn aftreden de hemofiliewereld blij gemaakt met het opnemen van het nieuwe medicijn emicizumab (Hemlibra ®) in het basispakket

Dat is een mijlpaal want emicizumab werkt volgens een heel nieuwe techniek. Het is ook het eerste hemofiliemiddel dat beoordeeld is volgens de procedure voor dure geneesmiddelen. Dat betekent dat er een aparte en geheime afspraak met de fabrikant is gemaakt over de prijs. In principe zijn er 2 prijzen. Namelijk de ‘prijs’ die de verzekeraar aan de ziekenhuizen vergoedt en een ‘‘geheime prijs” waarmee de fabrikant een korting geeft. Raar? Ja, heel raar. Maar zijn we er blij mee? Ja, want het betekent een betere behandeling voor de hemofiliepatiënt.

Samenwerken of niet?
Het is niet alleen een bijzondere constructie maar ook een bijzonder moment. We zitten namelijk midden in een inkoopproces voor stollingsmiddelen voor hemofilie A en B. Aan de leveranciers is de mogelijkheid geboden om met een prijsaanbod te komen. Dat proces wordt geleid door de iZAAZ – inkoopcombinatie Ziekenhuis Apotheken Academische Ziekenhuizen. Overigens doen niet alle hemofiliebehandelcentra met de gezamenlijke prijsafspraak mee.  Dat maakt de positie van de ziekenhuizen als geheel natuurlijk niet sterker. Daarentegen geldt de geheime afspraak over emicizumab (Hemlibra ®) voor alle centra. Het toont maar weer eens aan hoe moeilijk het is om tot samenwerking te komen tussen ziekenhuizen; of de patiënt daar beter van wordt laat zich raden. 

Wat wil de patiënt? 
Maar de grote moeilijkheid voor de inschrijvers is nu dat er een nieuw en concurrerend product op de markt is bijgekomen zonder dat iemand een idee heeft hoe groot dat marktaandeel zal zijn. Het zijn de individuele hemofiliebehandelcentra die zelf beslissen wat ze aankopen. Daarbij kunnen zich allerlei vragen voordoen. Wie zal er willen overstappen naar het nieuwe langerwerkende product emicizumab (Hemlibra ®)? Wie mag en wil liever blijven bij het product wat hij heeft? Wie heeft voorkeur voor een langerwerkend product wat zich inmiddels al bewezen heeft?  Of wie kiest toch voor een traditioneel product? En valt er wel te kiezen of bepaalt de behandelaar simpel wat je moet gebruiken omdat dat het goedkoopste is? Maar één ding lijkt me wel voor de hand te liggen. Als iemand van een bestaand en gewaardeerd product moet overstappen naar een ander product dan zal die er graag op vooruit willen gaan. 

Vergelijken
Allemaal vragen waar we in de maanden oktober tot april mee te maken krijgen. Vier jaar geleden is alles overigens redelijk soepel verlopen. Toch is de markt nu anders. Er valt meer te kiezen. Patiënten zullen misschien wel om een vergelijking vragen om te zien waar ze het beste mee af zijn. Overigens de afspraak voor emicizumab in het basispakket geldt voor juli 2020 tot juli 2023. Maar je mag er toch vanuit gaan dat als alles goed gaat, het ook langer beschikbaar blijft. De prijsafspraak voor de traditionele middelen geldt van april 2021 tot april 2025.

De NVHP wil graag de beste kwaliteit. Maar dat woord wordt weliswaar vaak met de mond beleden, maar in de aanvraag voor offertes staat toch iets anders. Daar staat: Leidraad voor de keuze zijn kwaliteit en prijs met de nadruk op prijs. We zullen zien hoe het uitpakt. 

Wil je alle blogs van Dik Kruis lezen? Bekijk hier het overzicht