Nieuws

Tips voor als je gaat overstappen naar een ander product

19-08-2016 | Nieuws

Je behandelaar kan je vragen of je -om niet medische- redenen over zou willen stappen op een ander stollingsproduct. Waarom zou een behandelaar dat willen? En waar moet je op letten als je hier over na gaat denken? Op deze pagina lees je er er meer over.

De geneesmiddelen vragen om een prijsbewust inkoopbeleid
Hemostatica zijn zeer waardevol omdat zij er voor zorgen dat mensen met een verminderde bloedstolling een normaal leven leiden en oud kunnen worden. Maar naar verhouding zijn het ook dure geneesmiddelen. Daarom staat ook de NVHP een prijsbewust inkoopbeleid voor. Op het ogenblik is de praktijk dat ziekenhuizen afspraken maken met één of enkele leveranciers om vooral hun product af te nemen waarbij ze kortingen kunnen bedingen. Daarbij gaat het altijd om veilige producten.

NVHP heeft geen bezwaar
De NVHP heeft geen principiële bezwaren tegen het overstappen naar een ander product. Wij volgen daarin het uitgangspunt van de behandelaren dat de veiligheid en effectiviteit van bijna alle producten gelijkwaardig zijn, tenminste binnen de categorieën bloed- of recombinant product. De behandelaren wegen zorgvuldig. Uit onderzoeken blijkt dat patiënten door het wisselen van product geen extra gezondheidsrisico’s lopen. Voor patiënten zonder medische problemen (zoals een remmer) zien wij geen bezwaren om over te stappen op het door het hemofiliebehandelcentrum gewenste product. Tegelijkertijd hecht de NVHP aan keuzevrijheid; de patiënt moet met goede redenen van een overstap af kunnen zien.

Duidelijke informatieverstrekking
Ook vinden wij dat het behandelcentrum tijdig de vraag moet stellen en daarbij heldere informatie moet geven. Hieronder tref je enkele tips voor het gesprek met het hemofiliebehandelcentrum (HBC). Laat de overeenkomsten en verschillen tussen het vertrouwde en het beoogde product uitleggen, denk daarbij aan:

 • Medische kenmerken;
 • De waarschijnlijke prikfrequentie;
 • Verpakkingseenheden;
 • Toedieningswijze;
 • Bewaarvoorwaarden;
 • Totale volume van de verpakking.
  Als dit mondeling wordt uitgelegd, vraag het dan ook op papier of in de mail.

Vraag naar consequenties van de overstap zelf:

 • Moeten er extra controlemetingen worden gedaan?
 • Vergt de nieuwe toedieningsset extra instructie?
 • Moet de patiënt (dus) sowieso meekomen bij de eerste afgifte van het nieuwe product?
 • Hoe gaat het met het opgebruiken van de eigen voorraad en het overgaan op de nieuwe?
 • Aan welke timing denkt het HBC? Past dit in uw agenda? Zo niet, vraag om een voor u geschiktere periode.
 • Bespreek vooraf welke verpakkingseenheden u het liefst wilt hebben.
 • Past de hoeveelheid nieuwe stollingsvoorraad in uw koeltas of moet u een nieuwe aanschaffen en meenemen?

Bezwaar?
Heeft u bezwaar tegen het overstappen, vraag dan (nog) een gesprek met uw behandelaar en maak zo nodig uw bezwaar schriftelijk kenbaar.

De NVHP houdt het inkoopbeleid in de gaten
De discussie over het inkoopbeleid van hemostatica is volop in ontwikkeling. Op dit moment heeft elk behandelcentrum nog haar eigen strategie maar er wordt ook gedacht aan gezamenlijke inkoop. De NVHP zit daarbij aan tafel, ontwikkelt nu de voor patiënten belangrijke randvoorwaarden, zoals een minimale contractduur, zodat het aantal productwissels door de jaren heen beperkt blijft, terwijl je tegelijk flexibel op de komst van betere producten wilt kunnen inspelen.

Denk je mee?
Wil je punten inbrengen voor dit proces? Neem dan contact op met de Werkgroep Bekostiging, dat kan via Marjolein Sparnaay (m.sparnaay@nvhp.nl, 06-18250209).