Nieuws

Update: coronavirus en stollingspatiënten

20-04-2020 | Nieuws

De NVHP heeft contact met de hemofiliebehandelaren en (inter)nationale organisaties zoals de WFH en de EHC. Op dit moment zijn er nog geen specifieke hemofilie gerelateerde problemen naar voren gekomen bij patiënten die besmet zijn met COVID-19. 

Contact met HBC

HBCs zijn net als altijd telefonisch bereikbaar voor vragen en bestellen van stollingsfactoren. Controles zijn voorlopig nog zoveel mogelijk telefonisch. De meeste niet-spoedeisende ingrepen en verwijzingen zijn uitgesteld, we weten nog niet hoelang dat gaat duren. 

Geen hemofilie gerelateerde problemen 

Zoals al eerder genoemd, zijn er nog steeds geen specifieke hemofilie gerelateerde problemen naar voren zijn gekomen bij patiënten die besmet zijn met COVID-19. Wie een stollingsstoornis heeft, loopt geen groter risico. Patiënten met hiv of hepatitis C, patiënten met bijkomende ernstige ziekten én ouderen moeten wel extra voorzichtig zijn. 

Geen geneesmiddelentekort 

Karina Meijer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Hemofiliebehandelaren (NVHB), geeft aan dat er nog steeds geen sprake is van een geneesmiddelentekort. Zij houden de situatie nauwlettend in de gaten.  

Heb je vragen over het coronavirus en de mogelijke consequenties voor jou als stollingspatiënt? Je kan je hiervoor richten tot ons Meldpunt. 

Een volledig overzicht van de huidige stand van zaken vind je in dit bericht. Het bericht wordt geactualiseerd wanneer er sprake is van een verandering.