Nieuws

Vertel het de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

04-09-2019 | Nieuws

Geef aan wat voor jou de belangrijkste onderwerpen zijn waar de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) mee aan de slag moet. De RVS geeft namelijk onafhankelijk advies aan regering en parlement over ontwikkelingen op het snijvlak tussen volksgezondheid, zorg en samenleving.

De RVS stelt dit jaar een nieuwe werkagenda op, waarmee de raad de belangrijkste opgaven voor de komende jaren wil adresseren. De RVS heeft al enkele mogelijke thema’s benoemd op basis van gesprekken en ontwikkelingen in de samenleving. Nu wil de RVS graag weten welke onderwerpen volgens leden van de NVHP bovenaan de agenda moeten staan. Wat vind jij de belangrijkste onderwerpen?

Doe mee!
Vul de enquête in. Met Ranking the Topics geef je dat met sterren aan. Je kunt ook zelf onderwerpen aandragen als deze voor uw gevoel nog missen.

In 10 minuten ben je klaar 
Het kost slechts tien minuten en je levert een belangrijke bijdrage aan het werk van de RVS voor de komende jaren. Lees meer over Ranking the Topics. Op die website staat ook meer informatie over de RVS, over de raadpleging en de werkagenda. Ook zullen we de resultaten van de raadpleging hier op publiceren en bijhouden. Het is dus een dynamische pagina die – gedurende de tijd dat de vragenlijst open staat – steeds de resultaten laat zien.