Bestuur

Bestuurssamenstelling sinds 2 juni 2018

Voorzitter

Dhr. G.P.A. (Guus) Wijfjes, Amersfoort

Secretaris

vacature

Penningmeester

Dhr. mr. C.L. (Chris) Enklaar, Oosterbeek

Algemeen bestuursleden

Mw. L.C.J.M. (Lynnda) Pekel, Breda

Dhr. J. (Jan) Schipper, Nijmegen (medische zaken)

Mw. M.E.L. (Manon) Degenaar-Dujardin, Haarlem (vice-voorzitter, internationale zaken, belangenbehartiging)

Dhr. S.L.A. (Stephan) Meijer, Utrecht (communicatie, belangenbehartiging)

Zie hier het zogeheten VERI-schema voor de taakverdeling.

 

Raad van Advies

Dhr. mr. drs. W.J. (Wim) de Boer - counsel gezondheidsrecht - emeritus cardiothoracaal chirurg

Dhr. prof. dr. C. (Cees) Breederveld, hoogleraar Global Health, rampengeneeskunde en algemene gezondheidszorg. Voorheen algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis, (interim) ziekenhuisbestuurder, kinderhematoloog. Vader van een zoon met hemofilie

Dhr. prof. dr. E. (Ernest) Briët - emeritus hoogleraar interne geneeskunde, oud-voorzitter NVHB, lid Raad van Toezicht LUMC Leiden, lid Raad van Toezicht stichting READE Amsterdam, Bestuurslid Stichting Haemophilia.

Dhr. mr. ing. W.G.J.M. (Wim) van de Camp - Europarlementariër, voorheen Tweede Kamerlid, CDA

Inloggen voor leden