Bestuur

Bestuurssamenstelling sinds 11 november 2017

Voorzitter

Dhr. G.P.A. (Guus) Wijfjes, Amersfoort

Secretaris

Dhr. A.S. (Arnoud) Plat, Alphen aan den Rijn

Penningmeester

Dhr. mr. C.L. (Chris) Enklaar, Oosterbeek

Algemeen bestuursleden

Mw. W.A.A. (Minette) van der Ven, Rosmalen (lotgenotencontact)

Mw. L.C.J.M. (Lynnda) Pekel, Breda

Dhr. J. (Jan) Schipper, Nijmegen (medische zaken)

Zie het zogeheten RACI-model voor de taakverdeling (nog niet aangepast aan nieuwe bestuurssamenstelling).

Raad van Advies

Dhr. mr. drs. W.J. (Wim) de Boer - counsel gezondheidsrecht - emeritus cardiothoracaal chirurg

Dhr. prof. dr. C. (Cees) Breederveld, hoogleraar Global Health, rampengeneeskunde en algemene gezondheidszorg. Voorheen algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis, (interim) ziekenhuisbestuurder, kinderhematoloog. Vader van een zoon met hemofilie

Dhr. prof. dr. E. (Ernest) Briët - emeritus hoogleraar interne geneeskunde, oud-voorzitter NVHB, lid Raad van Toezicht LUMC Leiden, lid Raad van Toezicht stichting READE Amsterdam, Bestuurslid Stichting Haemophilia.

Dhr. mr. ing. W.G.J.M. (Wim) van de Camp - Europarlementariër, voorheen Tweede Kamerlid, CDA