Het bestuur bestaat uit bevlogen vrijwilligers die ieder een eigen relatie heeft met de NVHP. Ze hebben zelf een stollingsstoornis, zijn draagster of ouder/ partner van iemand met een afwijking in de bloedstolling. Het bestuur werkt volgens het VERI-model, daarin staan de rollen en verantwoordelijkheden beschreven.

Bestuurssamenstelling sinds 9 november 2019

Voorzitter

Dhr. G.P.A. (Guus) Wijfjes, Amersfoort

Penningmeester

Dhr. mr. C.L. (Chris) Enklaar, Oosterbeek

Algemeen bestuursleden

Mw. L.C.J.M. (Lynnda) Pekel, Breda (lotgenotencontact)

Dhr. J. (Jan) Schipper, Nijmegen (medische zaken)

Mw. M.E.L. (Manon) Degenaar-Dujardin, Haarlem (vice-voorzitter, internationale zaken, belangenbehartiging)

Dhr. S.L.A. (Stephan) Meijer, Utrecht (communicatie, belangenbehartiging)

Mw. M. (Marianne) de Jong, Utrecht

 

Raad van Advies

Dhr. mr. drs. W.J. (Wim) de Boer - counsel gezondheidsrecht - emeritus cardiothoracaal chirurg

Dhr. prof. dr. C. (Cees) Breederveld, hoogleraar Global Health, rampengeneeskunde en algemene gezondheidszorg. Voorheen algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis, (interim) ziekenhuisbestuurder, kinderhematoloog. Vader van een zoon met hemofilie

Dhr. prof. dr. E. (Ernest) Briët - emeritus hoogleraar interne geneeskunde, oud-voorzitter NVHB, lid Raad van Toezicht LUMC Leiden, lid Raad van Toezicht stichting READE Amsterdam, Bestuurslid Stichting Haemophilia.

Dhr. mr. ing. W.G.J.M. (Wim) van de Camp - voorheen Europarlementariër en lid Tweede Kamer voor het CDA

Inloggen voor leden