Bestuur

Bestuurssamenstelling sinds 19 november 2016

Voorzitter

Dhr. G.P.A. (Guus) Wijfjes, Amersfoort

Secretaris

Dhr. A.S. (Arnoud) Plat, Alphen aan den Rijn

Penningmeester

Dhr. mr. C.L. (Chris) Enklaar, Oosterbeek

Algemeen bestuursleden

Dhr. F.H.J. (Fred) Cuijpers, Vleuten (vicevoorzitter)

Mw. dr. M.H.E. (Mariëtte) Driessens, Utrecht (medische zaken)
Mw. W.A.A. (Minette) van der Ven, Rosmalen (lotgenotencontact)

Zie het zogeheten RACI-model voor de complete taakverdeling.

Raad van Advies

Dhr. mr. drs. W.J. (Wim) de Boer - counsel gezondheidsrecht - emeritus cardiothoracaal chirurg

Dhr. prof. dr. C. (Cees) Breederveld, hoogleraar Global Health, rampengeneeskunde en algemene gezondheidszorg. Voorheen algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis, (interim) ziekenhuisbestuurder, kinderhematoloog. Vader van een zoon met hemofilie

Dhr. prof. dr. E. (Ernest) Briët - emeritus hoogleraar interne geneeskunde, oud-voorzitter NVHB, lid Raad van Toezicht LUMC Leiden, lid Raad van Toezicht stichting READE Amsterdam, Bestuurslid Stichting Haemophilia.

Dhr. mr. ing. W.G.J.M. (Wim) van de Camp - Europarlementariër, voorheen Tweede Kamerlid, CDA