Wat kan de NVHP voor jou betekenen?

  • De plek waar je ervaringen in het leven met een stollingsstoornis kunt delen met mensen die aan een half woord genoeg hebben.
  • Bron van betrouwbare informatie: deze website, folders, brochures en boeken, ledenblad Faktor, digitale nieuwsbrief Faktueel.
  • Je belangenbehartiger. De hemofiliezorg in Nederland is goed geregeld, maar dat ging niet vanzelf, dus daar zijn we erg zuinig op. De NVHP is altijd alert op medische ontwikkelingen en veranderingen in het zorgstelsel. Springt zo nodig in de bres bij overheid, farmaceut, verzekeraar of behandelcentrum.
  • Blik op de wereld. De NVHP is thuis in de internationale hemofiliegemeenschap, lid van het European Haemophilia Consortium en de World Federation of Hemophilia.

Wat kan jij betekenen?

  • Versterk onze zeggingskracht. Hoe meer stollingspatiënten bij de NVHP zijn aangesloten, des te serieuzer nemen politici, behandelaars en verzekeraars ons.
  • Solidariteit. Is lidmaatschap voor jezelf niet meer zo nodig omdat de stollingsstoornis slechts een onbelangrijk deel van je leven is geworden? Blijf dan lid om via de vereniging andere stollingspatiënten te helpen.
  • Als vrijwilliger kan je natuurlijk een heleboel betekenen! Precies op het terrein dat jou aanspreekt, waarop je jezelf wilt ontwikkelen: organisatorisch, bestuurlijk, medisch, communicatief of zelfs internationaal.

Wie mogen lid worden?

Mensen met hemofilie, de ziekte van Von Willebrand, de ziekte van Glanzmann of een Factor I, II, V, VII, X, XI, XII of XIII deficiëntie van 18 jaar en ouder kunnen lid worden, evenals de draagsters van die aandoeningen. Voor kinderen onder de 18 jaar kunnen ouders of verzorgers lid worden. Met uw goedkeuring nemen wij het kind in de ledenadministratie op als (gratis) jeugdlid.

Wat kost lidmaatschap?

De contributie bedraagt minimaal € 40,00 per kalenderjaar (bij automatische incasso € 37,50). Lid worden kan via onderstaand formulier. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging kan uiterlijk 1 december per mail ( nvhp@nvhp.nl ) of post (NVHP, Postbus 1188, 3860 BD Nijkerk). Mocht de hoogte van de contributie bezwaarlijk zijn, dan kan het bestuur onder voorwaarden een vrijstelling verlenen. Stuur een verzoek tot vrijstelling, met motivering, uiterlijk 1 december t.a.v. de penningmeester naar nvhp@nvhp.nl of NVHP, Postbus 1188, 3860 BD Nijkerk. Veel zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap van een patiëntenvereniging, zie het overzicht. Sommige verzekeraars vragen om een bewijs van inschrijving, dat kun je opvragen via nvhp@nvhp.nl.

Een bijzondere vrijstelling is mogelijk voor leden van 18 t/m 23 jaar, die naar school gaan of studeren. Stuur een scan of kopie van je collegekaart én ID-bewijs naar nvhp@nvhp.nl t.a.v. de penningmeester, met het verzoek tot vrijstelling. Op de collegekaart moet duidelijk zichtbaar zijn voor welk schooljaar deze afgegeven is. Vermeld je naam, adres, geboortedatum en lidmaatschapsnummer. Doe dit zodra je een nieuwe kaart ontvangt. De vrijstelling is geldig t/m het volgende kalenderjaar.

Extra steun

Natuurlijk staat het leden vrij om meer te betalen (doneren) dan de verplichte contributie. De NVHP is een ANBI-instelling, donaties kunnen worden afgetrokken van de belasting, zie Steun de NVHP.

Privacybeleid

De NVHP heeft overeenkomstig de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een Privacybeleid opgesteld, zeker ook omdat wij van onze leden medische gegevens vragen. Het beleid kun je hier lezen.

Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement van de vereniging kun je hier lezen.

Inloggen voor leden