De Werkgroep Bekostiging heeft tot taak ontwikkelingen te signaleren en te volgen en het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleid en belangenbehartiging in bijzonder met betrekking tot de bekostiging van de hemofiliebehandeling in brede zin (incl. zeldzame stollingsstoornissen) en met betrekking tot de positie van de patiëntenorganisatie in het overheidsbeleid en het stelsel van gezondheidszorg. De werkgroep levert een bijdrage aan de informatie-uitwisseling met patiënten met hemofilie en zeer zeldzame stollingsstoornissen. Een mooi voorbeeld van wat deze werkgroep doet, is het dossier 'inkoop van medicijnen'. Afgelopen jaar hebben ze de belangen van de patiënten behartigd. Lees alles over dit onderwerp op onze speciale verzamelpagina over de inkoop van medicijnen.

Uitgangspunten

De Werkgroep schreef voor het eerste Inkooptraject van stollingsproducten voor hemofilie A en B in 2016 de Uitgangspuntennotitie. Voor het Tweede Inkooptraject dat in november 2019 startte accordeerde het bestuur een Mandateringskader, dat leidde tot de gezamenlijke Uitgangspunten met de Nederlandse Vereniging van Hemofilie Behandelaars. Samen met de criterialijst vormt het de basis voor het overleg met de ziekenhuisinkopers van de Hemofiliebehandelcentra.

Leden van de werkgroep zijn: Dik Kruis (voorzitter), Guus Wijfjes (linking pin met bestuur), Fred Cuijpers, Chris Enklaar, Marjolein Sparnaay. De werkgroep wordt bovendien bijgestaan door externe adviseurs.

Inloggen voor leden