Steun ons

Steun de NVHP

Draagt u de NVHP-leden een warm hart toe? Wilt u het lotgenotencontact, de informatievoorziening en belangenbehartiging mogelijk maken, maar kunt u geen lid worden? Steun de NVHP dan met een donatie.

Word donateur - elke donatie is welkom. Als u minimaal €30 per kalenderjaar overmaakt en ons via onderstaand formulier uw gegevens stuurt dan ontvangt u desgewenst twee maal per jaar het verenigingsblad Faktor. Regelt u een jaarlijkse donatie per automatische incasso dan is € 27,50 voldoende om Faktor te ontvangen. Natuurlijk staat het u vrij om meer dan het minimumbedrag over te maken.

Steun de NVHP en wordt donateur!

U kunt ook een fomulier invullen en per post naar ons sturen, klik hier voor het formulier om u aan te melden als donateur.

 

Anbi status

Ons doel en onze activiteiten dienen een algemeen belang en wij hebben geen winstoogmerk.

De NVHP is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als ANBI zijn wij vrijgesteld van belastingen over schikkingen en over erfenissen (schenk- en erfbelasting). Dit houdt in dat 100 procent van onze inkomsten uit nalatenschappen aan onze doelstellingen besteed worden. Uw geld wordt dus optimaal en goed ingezet in het belang van mensen met hemofilie en aanverwante erfelijke stollingsstoornissen.
 
De Belastingdienst vraagt ANBI’s om specifieke informatie over de organisatie openbaar te maken. Die zetten we hieronder graag voor u op een rij:

Officiële naam: Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten
Publiek bekende naam: N.V.H.P., ook wel NVHP

Kamer van Koophandel nummer: KVK 40321382
Fiscaal nummer: 0086.98.831
RSIN nummer: niet van toepassing, NVHP is niet BTW-plichtig

Postadres: NVHP, Postbus 1188, 3860 DB Nijkerk
Bezoekadres: Sinds 1 december 2013 heeft de NVHP geen eigen kantoor meer.

Centrale telefoonnummer: 033-2471049
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling in statuten en in het Beleidsplan 2012-2015
De vereniging heeft ten doel:
a. het bevorderen van het welzijn van personen met hemofilie en aanverwante erfelijke stollingsfactordeficiënties en erfelijke bloedplaatjesstoornissen in het algemeen en dat van haar leden in het bijzonder;

b. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van hemofilie en aanverwante erfelijke stollingsfactordeficiënties en erfelijke bloedplaatjesstoornissen en ten aanzien van datgene wat daarmee in verband staat.

Hoofdlijnen van het Beleidsplan 2012-2015

Reorganisatie
In verband met de sterk verminderende overheidssubsidie (in 2011 € 120.000, in 2014 € 35.000 voert de NVHP een drastische reorganisatie door:

verkleining van het aantal personeelsuren, uitbesteding administratieve taken, opheffing kantoorlocatie.

Belangenbehartiging
Herijking en reorganisatie van het nationale en internationale netwerk voor optimale beleidsbeïnvloeding, bijvoorbeeld in het kader van
- status van de hemofiliezorg onder de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen
- financiering en beschikbaarheid van hemostatica (geneesmiddelen voor hemofiliepatiënten)
- certificering behandelcentra
- stimulering van de totstandkoming van een nationaal register
- herziening behandelrichtlijn
- Europese wet- en regelgeving zeldzame ziekten
- stimulering wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hemofilie en de andere aandoeningen.

Informatievoorziening
-  Digitaliseren van de informatievoorziening.
-  Moderniseren van de (onderlinge) informatievoorziening met behulp van sociale media.

Lotgenotencontact
Regionalisatie: streven naar regionale aanpak van lotgenotencontact en ledenvoorlichting.

Bestuurssamenstelling zie hier

Beloningsbeleid
De vrijwilligers krijgen reiskosten vergoed. Bestuursleden ontvangen vacatiegelden tot maximaal € 1.500,-/jaar.

Het salaris van de beleidsmedewerker (32 uur) is vergelijkbaar met de CAO Welzijn, niveau 9.

Actueel verslag
Hier kunt u Jaarverslag 2016 lezen.

Balans en Staat van baten en lasten
Hier kunt u de Verkorte balans en de staat van baten en lasten 2016 lezen