DNA erfelijkheidsonderzoek maakt het voor de meeste vrouwelijke familieleden mogelijk om met vrijwel volledige zekerheid te weten te komen of zij wel of geen draagster zijn. Wanneer hier inderdaad sprake van is, zijn er verschillende mogelijkheden. Een echtpaar kan besluiten de kans op een kind met hemofilie te accepteren of van (verdere) kinderen af te zien. Zij kunnen onderzoek tijdens de zwangerschap (prenataal onderzoek, de zogenaamde vlokkentest) laten verrichten. In de beide laatste gevallen kunnen adviezen worden gegeven over de begeleiding tijdens de zwangerschap en de bevalling.

Vrouwen die draagster zijn kunnen zelf ook een zodanig verlaagd factor VIII of IX hebben dat er in feite sprake is van een milde hemofilie. Daarom moet er bij draagsters altijd bloedonderzoek worden verricht om de hoogte van het eigen factor VIII of IX te bepalen.

Inloggen voor leden