Op 4 oktober 2016 is het landelijke hemofilie register gelanceerd. Het register is een essentieel instrument om de behandeling te monitoren en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Door het vergelijken van behandelingen en behandeluitkomsten kan gezocht worden naar de meest effectieve behandeling.

Anoniem
Patiënten kunnen onderling vergeleken worden, maar ook een vergelijking tussen behandelcentra en met andere landen is mogelijk. Alleen de behandelend arts kan de persoonsgegevens van zijn eigen patiënt zien. Als een arts patiënten gaat vergelijken, dan zijn de persoonsgegevens van patiënten van andere artsen / behandelcentra anoniem.

App voor het logboek
Aan het register wordt een digitaal logboek gekoppeld, in de vorm van een app voor op de smartphone en/of tablet. Mensen die zichzelf thuis behandelen, kunnen hierin hun toedieningen van medicatie en ook hun bloedingen bijhouden. Zowel de patiënt als de behandelaar kan op elk moment een overzicht inzien van de ingevoerde informatie. Dit zorgt voor een snellere en overzichtelijkere afstemming tussen patiënt en behandelaar, en goede informatie om het gesprek over hoe het de afgelopen tijd gegaan is in de spreekkamer te voeren.

HemoNED
De opzet van een landelijk register voor patiënten met hemofilie en aanverwante aandoeningen genaamd “HemoNED” is een gezamenlijk initiatief van de NVHP en de NVHB (behandelaren).

Informatie?

Neem een kijkje op de website van HemoNED

Inloggen voor leden