Tandarts

Jongeren

Een bezoekje aan de tandarts hoort erbij. Voor mensen met een stollingsstoornis is het verzorgen van het gebit en tandvlees belangrijk om tandheelkundige problemen (in de toekomst) zoveel mogelijk te voorkomen. Periodieke controles bij een tandarts verlagen de kans op infecties en de noodzaak tot trekken van slechte tanden. Het is daarom zeer belangrijk om een goede mondhygiëne te houden. De tandarts geeft je advies over het onderhoud van je gebit en kan eventueel een mondhygiëniste inschakelen om te helpen bij het schoonhouden van het gebit. 

briefcasemedical rood 24x24px nvhp Informatie voor de tandarts

Vaak is er terughoudendheid bij patiënten en zorgverleners vanwege de angst voor (na)bloeden na een ingreep of zelfs al voor het poetsen van de tanden. Aangezien de mate van de aandoening kan wisselen van mild tot ernstig is het aanbevolen contact te zoeken met het hemofiliebehandelcentrum (HBC) waar de patiënt is geregistreerd voor advies met betrekking tot eventuele aanvullende maatregelen, alvorens een tandheelkundige behandeling te starten.

Patiënten met ernstige of matig-ernstige hemofilie (minder dan 5% stollingsfactor) kunnen vaak niet in de eigen tandartspraktijk behandeld worden. Patiënten met een milde vorm kunnen meestal wel tandheelkundige zorg krijgen in de algemene tandartspraktijk, mits er geen chirurgische procedures gaan plaatsvinden en er geen paro-traject gestart is.

 Milde patiënten

Een aantal tandheelkundige behandelingen kan veilig door de eigen tandarts worden uitgevoerd bij patiënten met een milde bloedingsziekte, zoals:

 • Pockets sonderen
 • Het vullen en sealen van elementen
 • Supragingivale tandsteenverwijdering
 • Wortelkanaalbehandelingen en afdrukken nemen

Indien er toch enige bloeding is, kan tranexaminezuur mondspoeling 5% voorgeschreven worden. Er is voorzichtigheid geboden bij:

 • Subgingivale tandsteen verwijdering
 • Gebruik van rubberdam
 • Matrixbandjes
 • Infiltratie anesthesie
 • Het gebruik van mondspreiders
 • Afzuiger en het maken van röntgenfoto’s in de mondbodem.

In deze gevallen is het nodig tranexaminezuur mondspoeling voor te schrijven.

 Matig-ernstige patiënten

Bij patiënten met een matige-ernstige of ernstige bloedingsziekte kunnen de volgende behandeling worden gedaan:

 • Gesondeerd worden
 • Supragingivaal tandsteen worden verwijderd
 • Een afdruk worden gemaakt
 • Wortelkanaalbehandelingen

Er zal dan in ieder geval tranexaminezuur tabletten voorgeschreven dienen te worden. Bij gebruik van anesthesie, rubberdam, matrix bandjes en subgingivaal tandsteenverwijdering is reeds voorbereiding nodig in het HBC.

 Pijnstilling

Bij het voorschrijven van pijnstilling is het belangrijk géén NSAID’s of Aspirine te gebruiken omdat deze de bloedstolling negatief beïnvloeden, bij paracetamol (met eventueel codeïne of cafeïne) is dat niet het geval. 

 Behandelcentrum betrekken

In de volgende gevallen is voorbereiding door het behandelcentrum nodig:

 • Bij extracties
 • Parodontale chirurgie
 • Het plaatsen van implantaten
 • Kroon-en brugpreparaties
 • Subgingivale tandsteenverwijderingen
 • Het toedienen van mandibulair blok
 • Maxillair tuberblok
 • Anesthesie in de mondbodem.

Indien deze procedures zijn vereist, is het raadzaam contact op te nemen met het behandelcentrum van de patiënt en het centrum bijzondere tandheelkunde om de nodige voorbereidingen te bespreken en overleg te plegen of doorverwijzing noodzakelijk of gewenst is.

 Medicatie

Het behandelcentrum zal per patiënt en behandeling de medicatie voorschrijven. Dit kan bestaan uit het toedienen van stollingsfactoren en/of DDAVP en het voorschrijven van tranexaminezuur tabletten en/of mondspoelmiddel gedurende 7-10 dagen. Klik hier  voor een overzicht van de maatregelen per behandeling. 

 Anesthesie

Infiltratie anesthesie (buccale anesthesie ter plaatse van het element) geeft geen bloedingsrisico bij de meeste milde patiënten indien deze zeer langzaam wordt toegediend. Ook intraligamentaire anesthesie kan veilig gegeven worden. Patiënten met een ernstige, matig-ernstige en milde bloedstollingsstoornis waarbij een mandibulair block of injectie in de mondbodem moet worden verricht moeten vooraf stollingsfactoren worden toegediend, omdat deze bloedingen kunnen veroorzaken die de luchtweg verhinderen.

briefcasemedical rood 24x24px nvhp Tandstand- en/of kaakafwijking

Alle mensen met een stollingsstoornis kunnen orthodontisch behandeld worden voor iedere tandstand- en/of kaakafwijking. Extra zorg moet gericht zijn op alle omstandigheden of handelingen in de mond die een bloeding kunnen veroorzaken. Dit betekent juist ook een vlekkeloze en gecontroleerde mondhygiëne tijdens de behandeling. De instrumentatie en de afwerking van de apparatuur in de mond moet zorgvuldig gebeuren. 

Mogelijk valt terughoudendheid bij het instellen van een indicatie tot extractie of zelfs een kaakoperatie te overwegen. Een niet-vaste vorm van retentie voor behoud van het eindresultaat verdient de voorkeur, om tandvleesontstekingen te voorkomen.

 Voor mensen met een stollingsstoornis

Wanneer je een milde stollingsstoornis hebt, zoals milde hemofilie met meer dan 5% stollingsfactor, kun je voor een gewone controle, het vullen of sealen van kiezen, tandsteen verwijderen en polijsten naar je eigen tandarts.

Informeer jouw tandarts altijd over je stollingsstoornis.

Bij een kiesextractie moet de tandarts bij het behandelcentrum navraag doen of dit misschien in het ziekenhuis moeten worden gedaan en of er behandeling met stolling of andere medicatie nodig is. Na een tand/kiesextractie moet het wondbed extra worden gehecht door de tandarts of kaakchirurg. Het gebruik van tranexaminezuur (Cyclokapron®) tabletten en mondspoelmiddel gedurende 7-10 dagen zorgen ervoor dat een (na)bloeding na het trekken van de tand of kies wordt voorkomen.

Voor de tandarts:
De tandarts moet ook contact met het behandelcentrum opnemen wanneer er verdovingsinjecties worden gegeven, bij tandvleesingrepen of het plaatsen van een implantaat.

 Veelgestelde vragen en antwoorden

Kan ik naar mijn eigen tandarts?

In principe kun je naar je eigen tandarts voor de gewone controles en tandheelkundige zorg. Laat in geval van twijfel de tandarts altijd contact opnemen met het behandelcentrum. Het hemofiliebehandelteam is ervaren en bezit kennis met betrekking tot het bloedingsrisico bij tandheelkundige of orthodontische procedures en kan de tandarts de informeren.

Zal ik mijn tanden wel poetsen als ik bloedend tandvlees krijg ?

Bloedend tandvlees komt regelmatig voor en kan een signaal zijn van een beginnende tandvleesontsteking. Je moet voorkomen dat het erger wordt. Maak daarom een afspraak met de tandarts of mondhygiëniste om je gebit goed te reinigen. Deze zorgverleners geven ook advies met betrekking tot mondspoelmiddel, poetsmethoden en het gebruik van stokers en floss. Neem bij aanhoudende tandvleesbloedingen contact op met het behandelcentrum om te overleggen.

Het is altijd belangrijk om de tanden en kiezen te blijven poetsen met een zachte (elektrische) tandenborstel om tandplak en tandbederf te voorkomen.

Wat moet u doen bij het trekken van een kies?

Neem altijd contact op met het behandelcentrum voor advies als er een kies moet worden getrokken. Afhankelijk van de ernst van de bloedstollingsstoornis zal er een behandelplan worden opgesteld en stollingsfactorconcentraat of DDAVP worden voorgeschreven. Het wondbed zal extra worden gehecht door de tandarts of kaakchirurg. Het gebruik van tranexaminezuur (Cyclokapron®) tabletten en mondspoelmiddel gedurende 7-10 dagen zorgen ervoor dat een (na)bloeding na het trekken van de tand of kies wordt voorkomen.

Wat te doen bij kiespijn?

Kiespijn kan verschillende oorzaken hebben. Kiespijn kan constant aanwezig zijn als een zeurende pijn of een kloppend gevoel, maar kan bijvoorbeeld ook naar voren komen tijdens het eten van koud, warm of zoet eten en drinken of bij luchtstroom. Bij aanhoudende of regelmatig terugkerende kiespijn is het belangrijk dat u uw tandarts om advies vraagt. Bij het gebruik van pijnstillers is het belangrijk géén NSAID’s of Aspirine te nemen, omdat deze niet goed zijn voor de bloedstolling. Paracetamol (met eventueel codeïne of cafeïne) kan veilig gebruikt worden.