Von Willebrand Dag

Jongeren

De vrijwilligers van de werkgroep voor de ziekte van Von Willebrand proberen ieder jaar een Von Willebranddag te organiseren. Er is aandacht voor de kwaliteit van leven, vriendschappen, relaties en de problemen waar je tegenaan kan lopen in verschillende levensfases. Ook wordt er gesproken over (inter)nationale ontwikkelingen en verschillende behandelmethoden. 

Voor wie?

De Von Willebranddag organiseren we voor iedereen met Von Willebrand: voor alle leeftijden en alle types van mild tot ernstig. 

Organisatie

De Von Willebranddag wordt door vrijwilligers van onze vereniging georganiseerd.