Bekostiging

De Werkgroep Bekostiging heeft tot taak ontwikkelingen te signaleren en te volgen en het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleid en belangenbehartiging in bijzonder met betrekking tot de bekostiging van de hemofiliebehandeling in brede zin (incl. zeldzame stollingsstoornissen) en met betrekking tot de positie van de patiëntenorganisatie in het overheidsbeleid en het stelsel van gezondheidszorg. De werkgroep levert een bijdrage aan de informatie-uitwisseling met patiënten met hemofilie en zeer zeldzame stollingsstoornissen. Een mooi voorbeeld van wat deze werkgroep doet, is het dossier 'inkoop van medicijnen'. Afgelopen jaar hebben ze de belangen van de patiënten behartigd. Lees alles over dit onderwerp op onze speciale verzamelpagina over de inkoop van medicijnen.

Uitgangspunten

De Werkgroep schreef de Uitgangspuntennotitie. Het is een levend document, dat de actuele ontwikkelingen volgt. Op 17 maart 2016 accordeerde het bestuur de huidige versie.

Leden van de werkgroep

Van links naar rechts boven: Robbert Jan 't Hoen, Dik Kruis (voorzitter), Michael van der Linde
Van links naar rechts onder: Marjolein Sparnaay, Guus Wijfjes, Fred Cuijpers

20180520 bekostiging

 

Inloggen voor leden