Werkgroep: vrouwen met een stollingsstoornis

Vrouwen met een stollingsstoornis hebben andere problemen dan mannen met een stollingsstoornis, dat is algemeen bekend.

Op dit moment wordt door Evelyn Grimberg geïnventariseerd op welke wijze de NVHP deze groep vrouwen kan ondersteunen.