Op deze pagina


immunologie2

Er wordt veel onderzoek gedaan naar hemofilie en andere stollingsstoornissen in Nederland. Dit onderzoek draagt niet alleen bij aan de kwaliteit van leven van patiënten, maar het zorgt ook voor nieuwe behandelingen binnen de stollingszorg. Zo zijn er diverse gentherapie producten in ontwikkeling en zijn er al een flink aantal patiënten met hemofilie A of B behandeld in klinische trials. De resultaten zijn veelbelovend. Ook is het middel emicizumab (Hemlibra®) per 1 juli 2020 toegankelijk voor mensen met ernstige hemofilie A. Dat is een zogenaamd 'non factor replacement molecule'. De NVHP houdt de ontwikkelingen op deze gebieden nauwlettend in de gaten en informeert je graag uitgebreid over de laatste ontwikkelingen.  

comment rood 24x24px nvhpGentherapie 

Wat is gentherapie? 

Gentherapie is een nieuwe ontwikkeling die ervoor kan zorgen dat het lichaam zelf stollingsfactor gaat aanmaken. Genetische informatie wordt door een virus (AAV) in de lever geplaatst. Hemofilie wordt veroorzaakt door een foutje in het DNA. De levercellen maken hierdoor geen of minder stollingsfactoren aan. Het virus wat wordt gebruikt, is onschadelijk. 

Het is een ontwikkeling waar de hemofiliewereld naar uitkijkt: de kans op het structureel verhogen van het stollingspercentage. De NVHP steunt deze ontwikkeling dan ook. De ontwikkeling en toepassing van gentherapie voor hemofilie heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht gemaakt. In 2011 is het eerste klinische onderzoek bij zes patiënten met hemofilie B gepubliceerd. Lees ook dit ervaringsverhaal van Klaas Wildeboer. Hij nam deel aan een trial voor gentherapie bij hemofilie B.

Tijdens de ALV van afgelopen november gaf prof. dr. Karina Meijer van het UMC Groningen meer informatie over de huidige stand van zaken omtrent gentherapie. Wat is gentherapie, waar staan we op dit moment en wat kunnen we verwachten?

Dossier gentherapie 

Wil je meer weten over voor- en nadelen van deze technologie? Over de behandelmogelijkheden en over het verloop van het proces richting marktintroductie? Het online dossier gentherapie van de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWN) geeft hier meer antwoord op. Je vindt er zes uitgebreide artikelen en twee factsheets. Dit dossier is ontstaan in samenwerking met de VSOP en de Patiëntenfederatie.

bookopen rood 24x24px nvhpNieuwe behandelmogelijkheden

Naast gentherapie hebben er de afgelopen jaren heel wat ontwikkelingen plaats gevonden. Voor patiënten met ernstige hemofilie A is het langerwerkende stollingsproduct emicuzimab (Hemlibra®) op de markt gekomen. In de Faktor van herfst 2020 (pagina 42) kan je het ervaringsverhaal van John Tjong Tjin Joe lezen. 

In onderstaande video kan je de uitleg van internist Michiel Coppens (Amsterdam UMC) over de werking van dit middel volgen. 

Stichting hemoNED bekijkt momenteel samen met het Zorginstituut Nederland wat de waarde is van het middel in de praktijk. De casestudie is onderdeel van het project Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen. Hier kan je meer informatie vinden. 

Ook voor andere stollingsziekten staan de ontwikkelingen niet stil. Zo krijgen onderzoekers van het LUMC een subsidie om een nieuwe behandelstrategie voor de ziekte van Von Willebrand te onderzoeken. In de komende Faktor lees je er meer over.

video rood 24x24px nvhpOnderzoek

Hoe werkt medisch onderzoek? 

Met de ontwikkeling van nieuwe stollingsproducten gaat ook een heleboel onderzoek gepaard. In eerste instantie in het laboratorium, daarna bij proefdieren, maar vervolgens komt de spreekwoordelijke ‘proef op de som’ bij het uittesten op patiënten in zogenaamde ‘clinical trials’. Nu er veel nieuwe medicijnen in ontwikkeling zijn, is er een kans dat patiënten benaderd worden om mee te doen met zo’n trial. Traditioneel worden clinical trials opgedeeld in 3 of 4 fases. Dit zijn de stappen die één voor één de belangrijkste testen vormen die een nieuw medicijn moet doorstaan om toegelaten te worden. Meer over het proces lees je hier

Wetenschappelijk onderzoek 

De NVHP is betrokken bij verschillende onderzoeken op het gebied van stollingszorg. Tijdens de ALV van afgelopen jaar werd onder meer het patiëntverslag van 50 jaar Hemofilie in Nederland (HiN-6) gepresenteerd. Kijk hieronder terug.

Publicatieoverzicht

Hieronder een overzicht van de onderzoeken waar de NVHP de afgelopen jaren betrokken bij is geweest vanuit de werkgroep Zorg & Onderzoek. Ook de werkgroep Vrouwen en de werkgroep Von Willebrand is betrokken bij verschillende onderzoeken. 

bookopen rood 24x24px nvhpHemoNED 

Het Nederlands Hemofilie Register (HemoNED) is het landelijk patiëntenregister voor stollingsafwijkingen en is ontstaan vanuit de wens van de NVHP. Het HemoNED Register geeft onder meer een beeld van het aantal mensen met verschillende stollingsstoornissen, het aantal bloedingen en de behandeling. De belangrijkste cijfers worden jaarlijks door HemoNED gepubliceerd in een jaarrapportage. De informatie die wordt verzameld is erg belangrijk om de behandelingen te kunnen monitoren en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De Stichting stelt de gegevens ook beschikbaar voor rapportages, wetenschappelijk onderzoek en veiligheidsstudies van medicatie. 

Meer weten? Kijk hieronder de webinar HemoNED register & VastePrik gegevens terug.


bookopen rood 24x24px nvhpDe VastePrik app

Met de VastePrik app van HemoNED kunnen patiënten gemakkelijk hun behandeling bijhouden. Dit digitale logboek geeft een overzichtelijke weergave van infusies en bloedingen. De hemofiliebehandelaar heeft ook toegang tot het overzicht. Ook is het mogelijk om een pushbericht te krijgen om je te herinneren aan je medicatie en om je medicatie voorraad bij te houden. De app is het afgelopen jaar vernieuwd. Hieronder vind je meer informatie en uitleg over de app. 

microscope rood 24x24px nvhpSYMPHONY

Het onderzoeksproject SYMPHONY wil meerdere vraagstukken rondom bloedstollingsstoornissen oplossen. Het consortium is in 2020 van start gegaan. In het onderzoek worden stoornissen zoals hemofilie A en B, Von Willebrand, bloedplaatjesstoornissen, zeldzame stollingsfactor deficiënties en bloedingsneiging zonder aangetoonde oorzaak meegenomen. Het onderzoeksconsortium ontving een grote subsidie van maar liefst 4.1 miljoen euro van de NWO-Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

De belangrijkste, leidende vraag van SYMPHONY is of we de variatie in bloedingsneiging tussen personen kunnen verklaren. Dit is naar onze mening de basis waarop we op een goede manier kunnen bepalen wat de beste behandeling is voor elke individu, in iedere levensfase. Momenteel komen veel nieuwe behandelingen en behandelwijzen op ons af.

Een groot dilemma voor behandelaren en patiënten is de vraag, wie we op welke manier en met welke behandeling willen behandelen en waarom. Zijn deze nieuwe behandelingen effectief en veilig? Zijn de kosten hiervoor gerechtvaardigd? Met deze vragen bouwen we voort op het internationaal erkende klinische multicenter onderzoek dat al langer binnen Nederland wordt verricht, zoals de HiN, WiN, TiN, RBiN, OPTI-CLOT & To WiN en DAVID in Nederland. Maar we bouwen ook voort op internationale studies zoals INSIGHT&RISE en Dynamo. 

Door het opzetten van dit grote SYMPHONY consortium kunnen we klinische initiatieven bundelen die nu plaatsvinden rondom de verschillende bloedstollingsstoornissen. Daarnaast betrekken we ook onderzoek op diagnostisch en fundamenteel onderzoeksvlak dat verricht wordt in gerenommeerde laboratoria en onderzoeksinstituten in Nederland.

briefcasemedical rood 64x64px nvhp

Medisch onderzoek

notesmedical rood 64x64px nvhp 

HemoNED

flask rood 64x64px nvhp

Zorg & Onderzoek

infocircle rood 64x64px nvhp 

Stollingsstoornissen

 


Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Faktueel