De vergoeding van het middel emicizumab (Hemlibra®) voor patiënten met hemofilie A zonder remmer is weer een stapje dichterbij gekomen. De Adviescommissie Pakket (ACP) van Zorginstituut Nederland heeft het zo beoordeeld: De commissie komt (…) tot het advies dat emicizumab in de basisverzekering kan worden opgenomen tegen een prijs die maximaal gelijk is aan de prijs die nu wordt betaald voor de behandeling van deze patiënten. Het complete advies kun je hier lezen. 

Dit ACP-advies gaat samen met het eveneens positieve advies van de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) naar de voorzitter van het Zorginstituut, deze adviseert de minister die vervolgens een zelfstandig besluit neemt. Ondertussen lopen de prijsonderhandelingen tussen fabrikant en de ziekenhuizen. Zoals het advies al aangeeft: ook die zijn cruciaal.

Emicizumab is een nieuw middel voor hemofilie A-patiënten. Hier staan alle huidige producten.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Faktueel